Europa : en profetia

Europa : en profetia

William Blake (1757-1827) var den store visionäre poeten som dagligen umgicks med änglar och demoner, som skrev sina poem i flödande inspiration och uttryckte sej i hisnande bild-dikt, konstverk som han själv framställde med till stora delar självuppfunnen tryckteknik, gjorde sina egna plåtar, tryckte med egen enkel press. Aldrig uppskattad under sin levnad (idag hållen för en av Englands största, i nivå med Milton och Shakespeare), dog utfattig, begravdes utan gravsten, hans hustru Catherine ärvde i stort sett bara en massa bilder och tryckplåtar som dödsboets exekutor bryskt dumpade för att få in pengar till omkostnader (idag betingar Blakes originalbilder astronomiska värden och återfinns på museer och i miljardärers privatsamlingar).Blake var en genuin mystiker, han uppnådde direktkontakt med andevärlden och skrev sin poesi under gudomlig inspiration, han har många gånger i brev beskrivit hur hans verk tillkom þunder direkt diktamenþ från andevärlden. Blake upplevde i detta mystikens tillstånd en enhet i allt, i tillvaron och i allt levande, every thing that lives is holy.1794 författade och tryckte han boken Europe: A Prophecy som blev en av hans mest spännande gåtfulla och mest visionära böcker – om ett Europa i skälvning och samtidigt, som alltid när det gäller Blake, om människosjälens vandringar och irrfärder i universum, om själens instängdhet i de fem sinnenas fängelse, om att allt måste brytas, befria sinnena, befria själen, riv, rasera, ut, upp, iväg! Europa (och världen) kunde vara en frihetens boning, men det materialistiska tänkandet sätter girighetens kugghjul i tung rotation och metodiskt mals allt och alla ner i det förslavande rutnätet.Här är boken i svensk översättning. En förunderlig bok, högröstad och ändå varm, bildflödande och ändå med precision, fortfarande lika visionär.

Läs mer om Europa : en profetia

Europa : en profetia

Skönlitteratur

Hitta Europa : en profetia även hos:
Rulla till toppen