Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på kollektivavtal och på att industrins villkor bestämmer löneökningarna i hela ekonomin. Men avtalssystemet står i dag inför stora utmaningar. Den fackliga organisationsgraden har fallit och arbetsmarknaden har blivit mer individualiserad. Brist på kvalificerad arbetskraft särskilt i offentlig sektor är ett växande problem.    Fyra arbetsmarknadsekonomer analyserar här förutsättningarna för kollektivavtalens fortlevnad. Hur ska de förbli relevanta och bidra till en väl fungerande samhällsekonomi? Fokus ligger på arbetsgivarnas inställning till avtalen möjligheterna att ändra relativlöner sifferlösa avtal samt vilka principer som bör styra lönerna.    Författarna ger konkreta förslag om hur avtalssystemet kan förändras för att passa en ny tid när större hänsyn måste tas till tjänstesektorn och lönebildningen behöver bli mer flexibel.

Läs mer om Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Ekonomi & Juridik

Hitta Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid även hos:




Rulla till toppen