AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt finns i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller utvalda vägledande citat ur närmare 200 domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta. Dessutom finns korta noteringar om ytterligare domar om hur stort allmänt skadestånd som arbetsgivaren behövt betala för brott mot olika regler i anställningsskyddslagen. Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren. Ur innehållet: • Kan arbetsgivaren ha kvar visstidsanställda när tillsvidareanställda sägs upp på grund av arbetsbrist? • Kringgående av företrädesrättsreglerna • Företrädesrätten förloras vid illojalitet efter anställningens upphörande

Läs mer om AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Ekonomi & Juridik

Hitta AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt även hos:
Rulla till toppen