Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Arbetsmiljö 2019 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2019. Under 2018 har två nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) och ”Smittrisker” (AFS 2018:4) som gäller fr o m 21 augusti resp 19 november 2018. Ändringar har bl a gjorts fr o m 21 augusti 2018 i ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19) samt fr o m 19 november 2018 i ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2009:2), ”Gravida och ammande arbetstagare” (AFS 2007:5) och ”Minderårigas arbetsmiljö” (AFS 2012:3). Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt mindre ändringar gjorts i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljö 2019 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Organisatorisk och social arbetsmiljö • Arbetsplatsens utformning (ÄNDRAD 2018) • Första hjälpen och krisstöd • Belastningsergonomi • Buller • Ensamarbete • Minderårigas arbetsmiljö (ÄNDRAD 2018) • Gravida och ammande arbetstagare (ÄNDRAD 2018) • Anteckningar om jourtid, övertid och mertid • Arbetsanpassning och rehabilitering • Användning av arbetsutrustning • Byggnads- och anläggningsarbete • Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2018) • Hygieniska gränsvärden (NY 2018) • Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön • Arbete vid bildskärm • Arbete med djur • Arbete i stark värme • Medicinska kontroller i arbetslivet • Användning av personlig skyddsutrustning Med Arbetsmiljö 2019 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.

Läs mer om Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Ekonomi & Juridik

Hitta Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019 även hos:
Rulla till toppen