Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion

Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion

Varför gör vi så här vilken väg ska vi gå vad behöver vi veta hur resonerar personalen hur gör andra? Att då och då stanna upp för att reflektera och få perspektiv är en av chefens viktigaste uppgifter som tyvärr ofta slarvas bort i det dagliga surret. Då blir beslutsfattandet händelsestyrt och organisationen sårbar.  Det finns mycket att vinna på att i ökad grad tänka efter  före och gå från ett reaktivt till ett proaktivt ledarskap. Med den här boken och dess mix av egna upplevelser forskning och tänkvärda citat och ordspråk vill Henrik Szentes inspirera dig att göra just det. Boken ger också  food for thought kring ett antal av ledarskapets paradoxer där beslut måste fattas trots motstridiga krav förväntningar och förutsättningar. Henrik Szentes är företagare och forskare med mångårig erfarenhet som ledare och rådgivare i olika branscher och sammanhang. Sedan 2010 driver han eget konsultbolag med fokus på organisatoriska risker samarbetsfrågor och beslutsfattande. Henrik som har en doktorsexamen från 2016 är även en uppskattad lärare föreläsare och moderator.  Tre viktiga inspirationskällor för den här boken har varit Daniel Kahnemans tankar om att beslut ofta fattas baserat på våra första intryck Karl E. Weicks forskning om att mening och förståelse växer fram över tid och Tage Danielsson som visste att få saker är entydiga.  

Läs mer om Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion

Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion

Ekonomi & Management

Hitta Utan tvivel är chefen inte klok : ledarskapets paradoxer kräver reflektion även hos:
Rulla till toppen