Än lyser Cassiopeia

Än lyser Cassiopeia

Av bokens drygt etthundra dikter härrör den första fjärdedelen från författarens ungdom. Under rubriken Ung passion finns högstämd kärlekslyrik med stora svängningar mellan lycka och besvikelse I avsnittet Positionsbestämning söker den unge diktaren efter en vuxen hållbar tro och livsåskådning. Resten av dikterna har tillkommit under det senaste decenniet och presenteras i kapitel med rubriker som Allsköns natur I stället för släktforskning och Mitt i världen. Här bjuds läsaren på naturlyriska betraktelser om djurliv och årstidernas växlingar. Barndomsupplevelser med skildringar av såväl döda som levande anförvanter. I de lugna och mestadels lyckliga vardagsmiljöerna bryter omvärldens tragedier och katastrofer in aftonrodnaden kommer inte från solnedgången utan från den annalkande skogsbranden. Också den åldrade diktaren har ett knippe kärleksdikter i avsnittet Fortfarande. Tonen är mer lågmäld än i ungdomen mer glöd än brand. Som i dikten Ljust minne: ’svartbränd tändsticka på byråns ljusgrå yta. Minns ljuset du tände till vår kärleksstund.’ Åtskilliga av dikterna speglar författarens kristna bakgrund och tro som i den avslutande texten där döden inte ses som en slutpunkt utan som ’ett bindestreck när ordet människoliv avstavas för att fortsätta på nästa sida och när bladet vänds …’

Läs mer om Än lyser Cassiopeia

Än lyser Cassiopeia

Skönlitteratur

Hitta Än lyser Cassiopeia även hos:
Rulla till toppen