Uppdrag förändring : skapa flow i ditt ledarskap

Uppdrag förändring : skapa flow i ditt ledarskap

Världen omkring oss förändras hela tiden. Också företag och organisationer bör ha förändring som en ständigt pågående del av sin verksamhet. Det går inte att lyckas som ledare om man inte förstår behovet av kontinuerlig förnyelse och förändring. För att nå dit krävs både uthållighet och processtänkande.Det gäller oavsett om du startar något nytt, utvecklar en befintlig organisation eller om du befinner dig i ett akut krisläge, säger Marita Bildt och Maria Rankka i boken Uppdrag: Förändring. Det finns en diskussion, inte minst bland vissa start-up och techföretag om att det i princip bara är disruptive innovation som är intressant. Det handlar alltså om att göra stora genombrott som leder till helt nya affärsmodeller och förändrar beteenden i grunden. Den successiva förändringen och förbättringen, det som på engelska kallas incremental innovation anses inte viktigt. Vi tror tvärtom att båda behövs och att det krävs en medvetenhet i organisationer, oavsett om det är nystartade företag eller gamla trögrörliga organisationer, om att det krävs olika kultur, ledarskap och andra förutsättningar för att uppnå disruptive respektive incremental innovation. Uppdrag: Förändring ger dig som är eller vill bli ledare konkreta erfarenheter och lärdomar när det gäller att initiera och genomföra förändringar i din organisation. Här får du inspiration som stärker ditt ledarskap och ditt förändringsarbete. Och du får ta del av misstag som författarna gjort för att du ska undvika att trampa i samma spår. Förändringar är något som alltid ska finnas med i det dagliga arbetet, istället för att poppa upp som enskilda projekt eller extraordinära insatser. Att leda är att förändra. Marita Bildt och Maria Rankka har båda lång erfarenhet av förändringsprocesser inom näringslivet, politiken och den politiska sektorn och har arbetat både tillsammans och individuellt.Marita Bildt är senior advisor på Six Year Plan, ett företag verksamt inom affärsutveckling, och grundare av Teleopti, ett internationellt telecomföretag. Hon har tränat både individer, grupper och organisationer inom ledarskap, målstyrning och förändringsarbete. Maria Rankka är vd för Stockholms Handelskammare, en organisation för företag, som hon vände från en traditionstyngd arbetsplats med otydlig vision till en modern organisation med stor kund- och medarbetarnöjdhet. Hon var tidigare vd för tankesmedjan Timbro och är idag kolumnist på Svenska Dagbladets ledarredaktionen, där hon skriver mycket om urbanisering, digitalisering och globalisering, tre starka förändringskrafter i världen.

Läs mer om Uppdrag förändring : skapa flow i ditt ledarskap

Uppdrag förändring : skapa flow i ditt ledarskap

Ekonomi & Management

Hitta Uppdrag förändring : skapa flow i ditt ledarskap även hos:
Rulla till toppen