Boken om svenska åk 4

Boken om svenska åk 4

I Boken om svenska tränas skrivstrategier, språkets struktur (grammatik och språklära) ordkunskap och strategier för att minnas och lära. Läs mer Pedagogiska tankar Genom att i varje skrivavsnitt fokusera på en enda skrivstrategi får eleven befästa strategin i sitt skrivande. Efter varje skrivuppgift granskar eleven själv sin text utifrån den aktuella strategin och bearbetar sin text. I boken finns Respons från kamrater och lärare med som en självklar del, men som kopieringsunderlag för att läraren utifrån sin elevgrupp själv ska avgöra hur ofta elev/lärarresponsen ska återkomma, och om responsen ska komma från en elev eller från läraren själv. Flera av skrivstrategierna hämtas ur avsnitten om språkets struktur. På så sätt återupptas och förstärks de moment som bearbetats där, t.ex. sambandsord, målande språk osv. Eleverna får då konkret användning av de grammatiska och språkliga färdigheterna i sitt kreativa skrivande. Genom att varva fritt skrivande med språkets struktur och ordkunskap får eleven träna förmågorna i svenska integrerat och eleven kan lättare se att det finns en konkret nytta med grammatik och stavning, Dessutom bidrar variationen av moment till ett mer lustfyllt lärande. I åk 4 är fokus i skrivandet berättande text. I åk 5 och 6 tränas skrivstrategier av olika typer av texter, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. Komponenter Serien innehåller en bok per årskurs. Upplägg Varje skrivavsnitt utgår ifrån ett specifikt skrivfokus som oftast anknyter till de moment eleven arbetat med i föregående avsnitt, i språkets struktur (grammatik och språklära). Varje sådant skrivfokus utgör en skrivstrategi. De texter eleven skriver blir en egenproducerad bok som eleverna kan känna sig stolta över. Varje bok inleds med att eleverna skapar de väsen som boken ska handla om. Eleverna skriver sedan med stöd av ett antal frågor som lockar in dem i deras egen berättelse. Utöver skrivstrategier, grammatik och språklära tränas även studieteknik. Respons och feed-back är också en självklar del som bidrar till att utveckla elevens skrivande ytterligare. Innehåll Skrivstrategier tränas i kreativt skrivande Språkets struktur (stavning, ordklasser, sambandsord mm.) Ord och begrepp Strategier för att minnas och lära (att använda ordbok, register, stödord m.m.) Om författarna Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson är aktiva lärare med många års erfarenhet i läraryrket och lång erfarenhet som författare till ett flertal läromedel.

Läs mer om Boken om svenska åk 4

Boken om svenska åk 4

Fakta

Hitta Boken om svenska åk 4 även hos:
Rulla till toppen