Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Redovisning och bokföring – med utgångspunkt i BAS-planen är ett ?läromedelspaket i grundläggande redovisning för högskolestudier ?eller annan eftergymnasial utbildning. Det består av en teoribok och en övningsbok med lösningar. Avsikten med paketet är dels att utgöra ett användbart utbildnings­material i bokföring där BAS-planen är den tillämpade kontoplanen, dels att presentera ämnet redovisning på ett mer koncentrerat sätt ?än vanligt. Stor vikt har lagts vid att förklara och diskutera termerna inkomst/utgift, intäkt/kostnad och inbetalning/utbetalning. Bokens text och övningar behandlar resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen samt de inbördes sambanden mellan dessa rapporter. I boken tas även begreppet god redovisnings­sed upp, liksom Bokföringsnämndens påverkan genom K-projekten. ?Boken är anpassad utifrån gällande regelverk per januari 2017. Redovisning och bokföring lär man sig genom att öva, öva och åter öva. Arbeta därför med teoriboken och övningsboken parallellt. Teoriboken ger en orientering och utgör ett stöd för arbetet med övningsuppgifterna. ?

Läs mer om Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen

Ekonomi & Management

Hitta Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen även hos:
Rulla till toppen