Psykologi i förskolans vardag

Psykologi i förskolans vardag

Psykologi i förskolans vardag är den första boken som på ett överskådligt och heltäckande sätt belyser psykologiska teorier och infallsvinklar kring barnen i förskolan. Boken syftar till att introducera läsaren i olika relevanta ämnen och teorier samt till att kunna fungera som en handbok i förskolan när man snabbt vill få grepp om ett visst ämne. Psykologi i förskolans vardag kompletterar pedagogiskt inriktad litteratur genom att belysa psykologiska aspekter kring välkända fenomen i förskolans värld. Boken kommer förhoppningsvis att bidra till en mer mångfacet­terad förståelse för de små barnen och deras sätt att vara. Teorier och perspektiv konkretiseras genom exempel och checklistor i bokens tio kapitel om föräldrakontakt, anknytning, inskolning, leken, barns sexualitet, barns reaktioner vid kris och sorg, explosiva barn, de blyga barnen, den stora barngruppen samt barns självkänsla. ? Boken riktar sig till studenter på förskollärarutbildningen samt personal som redan arbetar i förskolan och är nyfikna på att lära sig mer eller uppdatera sin befintliga kunskap.

Läs mer om Psykologi i förskolans vardag

Psykologi i förskolans vardag

Psykologi & Pedagogik

Hitta Psykologi i förskolans vardag även hos:
Rulla till toppen