Med hela ditt liv : sexualitet i Bibeln och kyrkan

Med hela ditt liv : sexualitet i Bibeln och kyrkan

Hur vi uppfattar vår kropp eller hur vi ser på våra relationer hänger i hög grad samman med vår sexualitet. Vi kan inte särskilja oss från sexualiteten, vår syn på den formas av våra värderingar och vår tro. Och precis som tron spänner sexualiteten över områden som inte alltid är mätbara eller enkla. Kanske är det därför sexualitet och kristen tro varit och är en laddad ämneskombination. Men måste det vara så? Hanna Möllås och Leif Carlsson har skrivit en djuplodande och träffsäker tankebok om sexualitet och synen på sex i Bibeln och i kyrkan. Vad är en kristen, livsbejakande hållning till sexualiteten? Varför har just dessa frågor fått sådan sprängkraft? Och hur ser en framkomlig väg för kyrkan ut? Att ämnet engagerar är inte nytt. Genom hela den judisk-kristna traditionen har sexualiteten varit föremål för diskussion och tolkning, något som på flera sätt kommit att forma vår svenska kultur ända in i nutid. I Med hela ditt liv får relevanta frågor skarpsynta svar. Delar av boken är personligt hållen, samtidigt som den skildrar en verklighet många garanterat känner igen sig i. Hanna Möllås och Leif Carlsson skriver klokt om ett brännande aktuellt ämne och inbjuder till skratt, eftertanke och vidare samtal. Hanna Möllås är leg barnmorska och klinisk sexolog med vidareutbildning inom teologi och religionsvetenskap. Hon har även läst grundläggande psykoterapi vid St Lukas. Hon har samtal för både par och individer på en egen mottagning i Huskvarna. Leif Carlsson är teologie doktor i Religionshistoria. Han är pastor i Equmeniakyrkan och har arbetat under en längre period som lärare på Korteboskolan (Svenska Alliansmissionens pastors och missionärsutbildning). För närvarande arbetar han som universitetslektor vid Högskolan i Jönköping.

Läs mer om Med hela ditt liv : sexualitet i Bibeln och kyrkan

Med hela ditt liv : sexualitet i Bibeln och kyrkan

Filosofi & Religion

Hitta Med hela ditt liv : sexualitet i Bibeln och kyrkan även hos:
Rulla till toppen