Kulan och bulan

Kulan och bulan

I denna fristående serie arbetshäften i svenska får barnen gå i närkamp med bokstäver och ord! I mängder av varierade och lekfulla övningar med alfabetet förstärker de sin funktionella bokstavskunskap och utvecklar därigenom sin läsfärdighet. I allmänhet kan man arbeta med Kulan och Bulan och Dumlan och Rumlan i år 1–2. Ditten och Datten , Härsan och Tvärsan samt Hokus och Pokus passar de flesta i år 2–3. De första häftena kan också sättas in för läskunniga barn i förskolan och i specialundervisningen på lågstadiet. Varje enskilt häfte är självständigt och typen av arbetsuppgifter återkommer. Häftena är utarbetade för att eleverna ska klara av dem med ett minimum av lärarhjälp. Elever som har kommit igång med sin läsning tidigt får intressanta utmaningar när de ska lösa korsord och andra bokstavslekar – även dessa elever brukar behöva rejält med bokstavsträning för att utveckla skrivförmågan. Uppgifterna kan även lösas av barn som inte kommit så långt i sin läsutveckling – det gäller att vara lite klurig och att använda sin slutledningsförmåga för att lösa uppgifterna. Om barnen arbetar i mindre grupper får de glädje av varandras klurighet när de muntligt diskuterar fram en lösning. I de första häftena arbetar eleverna med korsord, ordbygge med lösa bokstäver, omkastade bokstäver, pusselbitar med ord, sammansatta ord och vokaler, hemliga meddelanden. I de senare häftena återfinns samma typ av övningar men de är naturligtvis lite svårare. Här tränas också alfabetisk ordning, meningsbyggnad och ordbyggnad med stavelser – allt i form av knåp och knep. Författarna Birgitta Annell och Monica Benoit är lågstadielärare och författare till en lång rad läromedel, bl a Läs med oss .

Läs mer om Kulan och bulan

Kulan och bulan

Fakta

Hitta Kulan och bulan även hos:
Rulla till toppen