Input Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips

Input Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips

Bedömningen är en utmanande del av en lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara likvärdig, allsidig, målstyrd, summativ, formativ och tillräckligt tydlig för att elever och föräldrar ska förstå och kunna påverka kunskapsutvecklingen. Bedömningen ska i första hand syfta till lärande lärande bedömning. För att ha möjlighet att uppfylla alla bedömningskrav i en tidspressad arbetssituation krävs verktyg och hjälpmedel. I denna bok ges konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. Här presenteras forskningsbakgrund och koppling till läroplanen. Här visas en arbetsgång, en väg som visar hur du som lärare kan komma i gång med formativ bedömning i praktiken. Hur presenterar jag kunskapskrav och förmågor?Hur gör jag en matris tillsammans med mina elever?Hur arbetar jag med kamrat-, själv- och sambedömning? Utifrån exempel i svenska och matematik på mellanstadiet presenteras verktyg som omvandlar teori till praktik. Författarna Carolin Heyer och Ingeborg Hull är lärare åk 17 med inriktning SV/SO respektive MA/NO och biträdande rektorer. År 20092010 deltog de i utbildningsförvaltningens forskningsprojekt om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson. Sedan dess har de arbetat med formativ bedömning och föreläst om det. En bok i Inputserien Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande. Vi vill att du ska få inspiration och ny kunskap som är vetenskapligt förankrad och paketerad i ett lättillgängligt format. Behöver du mer input till din undervisning? Se alla titlar på nok.se/input

Läs mer om Input Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips

Input Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips

Psykologi & Pedagogik

Hitta Input Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips även hos:
Rulla till toppen