Makroekonomi (bok med eLabb)

Makroekonomi (bok med eLabb)

Makroekonomi är den första internationellt ledande läroboken i ämnet som översatts till svenska. Boken har anpassats till svenska förhållanden. Läs mer Det engelskspråkiga originalets författare, Olivier Blanchard, är professor vid MIT och chefsekonom vid Internationella valutafonden. Macroeconomics har fått ett stort genomslag runt om i världen, både i undervisning och för ekonomisk-politiskt beslutsfattande. Den har utkommit i sju upplagor och är översatt till 17 språk. Bokens internationella framgång beror till stor del på att den använder en enda sammanhängande modell, vilket underlättar förståelsen. Boken bygger på den senaste makroekonomiska forskningen. Den svenska versionen inkluderar kärnan i originalet men är mer koncis. Teorin illustreras med hjälp av en rad exempel från makroekonomisk utveckling och politik i Sverige. Bearbetningen av originalet har gjorts av professorerna Lars Calmfors, Harry Flam, John Hassler och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. De har alla lång erfarenhet av ekonomisk- politisk utvärdering och debatt, forskning och inte minst undervisning. Med boken följer ett omfattande digitalt stöd i form av ett så kallat eLabb. Detta verktyg hjälper studenterna i deras inlärning och innefattar övningsuppgifter med svar. Sagt om boken ’Denna utmärkta bok fyller ett stort behov av en aktuell och modern lärobok i makroekonomi på svenska av hög internationell kvalitet och anpassad för svensk ekonomi och ekonomisk politik. Dess klara och sammanhållna framställning har både bredd och djup och bygger konsekvent på välgrundad och modern teori och empiri.’ Lars E.O. Svensson, professor i nationalekonomi ’I den allt mer komplexa värld vi idag lever i är det centralt att förstå ekonomiska och politiska samband oavsett om man är ekonomistudent, verksam inom näringslivet, politiker eller privatperson. Den globala konkurrensen är stenhård. Företag, arbetskraft och kapital rör sig över hela världen och ibland mycket snabbt. I den miljön är grundläggande kunskaper i makroteori värdefulla. Läroboken Makroekonomi fyller här en mycket viktig funktion och att den är på svenska gör den lätt tillgänglig för många. Sverige är en liten öppen ekonomi med speciella förutsättningar och att få svenska exempel gör därmed boken extra intressant. Anknytningar till Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne är dessutom en kul extra krydda. Jag hoppas att många även utanför den akademiska världen tar del av boken och med det sagt vill jag rikta ett stort tack till författarna som har tagit sig tid till en viktig lärobok.’ Annika Winsth, chefsekonom Nordea ’Ekonomiska teorier är centrala för den ekonomiska politiken. Få saker är så kraftfulla som en ekonomisk teori och få saker så viktigt som erfarenhet nog att veta att teorier är just teorier. I Makroekonomi ger författarna en bred och djup översikt över nationalekonom

Läs mer om Makroekonomi (bok med eLabb)

Makroekonomi (bok med eLabb)

Ekonomi & Management

Hitta Makroekonomi (bok med eLabb) även hos:
Rulla till toppen