Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar

Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar

Europas välfärdsdemokratier står i dag inför en rad nya problem. Födelsetalen är låga och befolkningarna blir allt äldre. Samtidigt vet vi att jordens resurser är ändliga och fördelningen av dem ojämlik. För att klara av att bevara välfärden trots detta krävs nya tankar och idéer: innovationer i välfärden. Läs mer Men vad innebär innovationer i välfärden och hur skiljer de sig från innovationer inom det tekniska området? Vilken potential finns egentligen för innovationer i välfärden, och vilka är begränsningarna? I denna bok reder författarna ut begreppet, problematiserar dess innebörd och ger ett brett perspektiv på innovationer i välfärden. Olika exempel på innovationer i välfärden tas också upp, däribland socialpolitiska innovationer för att bekämpa fattigdom och bostadslöshet. Boken vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom välfärdsområdet samt till studenter och forskare vid universitet och högskolor. Om författarna Rolf Rønning är professor vid högskolan i Lillehammer och är även knuten till Østlandsforskning. Han har arbetat med socialpolitiska frågor i över trettio år, och har skrivit flera böcker i ämnet. De senaste åren har han arbetat med innovationer, i koppling till Senter for serviceinnovasjon vid högskolan i Lillehammer. Han är särskilt intresserad av innovationer inom offentlig sektor. Marcus Knutagård är forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområde berör bland annat organiseringen av det sociala arbetets praktik samt hur den legitimeras. Cecilia Heule är universitetslärare och doktorand på Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon undervisar och forskar om makt, förändring och social mobilisering och samarbetar med olika brukarorganisationer för att utveckla sätt att ta till vara erfarenhetsbaserad kunskap i utbildning, forskning och praktikutveckling i socialt arbete. Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot utsatta grupper, sociala problem och socialt arbete.

Läs mer om Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar

Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar

Ekonomi & Management

Hitta Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar även hos:
Rulla till toppen