Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur

Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur

I Jaktens historia i Sverige skildras den svenska jaktens historia på ett mer omfattande och djupgående sätt än tidigare. Boken beskriver viltsamhällets och viltmiljöernas utveckling från tiden för inlandsisens avsmältning fram till idag. Den ger också en samlad bild av viltförvaltningens historia genom nära tusen år; från medeltidslagarna, via Vasatidens hårda straff för jaktbrott och frihetstidens rovdjurskrig, ända fram till de nyare idéerna om jakten som en del av en hållbar förvaltning av naturens resurser. Läs mer Själva jakten belyses genom beskrivningar av viltet och jägaren, vapnen och hundarna, jaktredskapen och fångstmetoderna samt arbetet med att tillvarata viltet och dess produkter. Stor uppmärksamhet ägnas även åt jaktens kulturhistoria – ritualer, folktro, konst och litteratur. I boken beskrivs även framväxten av en modern viltvård och en lagstiftning som under de senaste två hundra åren inriktats mot att öka viltstammarna samt att värna den biologiska mångfalden. Tidigare kretsade lagstiftningen och andra påbud främst kring utrotandet av ’skadliga’ arter. Boken, som bygger på modern forskning om natur, kultur och samhälle, ger också vägledning för den som vill läsa vidare på egen hand. Här finns översikter av jakthistorisk litteratur och handböcker samt tidskrifter från äldre tider. Den rymmer också skildringar av personer som betytt mycket för kunskapsuppbyggnaden och personer som återgett jakten och viltet i konsten. Jaktens historia i Sverige vänder sig till studenter som läser om viltförvaltning, miljöhistoria, naturresursförvaltning och kulturhistoria men även till jägare, skogs- och jordbrukare, vilt- och naturförvaltare samt andra naturintresserade. Om författarna Kjell Danell , professor emeritus i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Roger Bergström , tidigare adjungerad professor i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Leif Mattsson , professor emeritus i det skogliga mångbrukets ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Sverker Sörlin , professor i miljöhistoria, KTH, Stockholm

Läs mer om Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur

Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur

Sport & Fritid

Hitta Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur även hos:
Rulla till toppen