Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre

Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre
Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre
Beskrivning av Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre

Med boken Dubbelt Effektiv: Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre, visar författaren Martin Sköld hur företag och organisationer oavsett bransch kan frigöra framtidens största konkurrenspotential. Trots att potentialen finns där är den oftast helt outnyttjad. Därför är de flesta verksamheter bara är effektiva på ett sätt; de är ensidigt effektiva.Vissa verksamheter fungerar som tunnelbanor. De är experter på att skapa en hög volym genom att transportera tusentals människor varje dag. Den höga volymen är en förutsättning för att kostnaderna skall bli låga men innebär också att varor och tjänster blir generella och lika för alla. Därför kan tunnelbanan inte köra exakt dit varje kund vill åka, utan följer en bestämd rutt.Andra påminner om taxi, specialiserade på att på att hantera en hög variation och kör kunden exakt dit den ska. Den höga variationen ger kundvärde och intäktsfördelar eftersom varan eller tjänsten är flexibel och kundanpassad efter varje kunds unika önskemål. Men den höga variationen innebär också att volymen blir låg eftersom antalet kunder i varje taxibil är lågt. Volym och variation fungerar alltså på helt olika sätt och äter upp varandra.Med hjälp av en metod och pedagogiska exempel visar Martin hur man kan bli dubbelt effektiv genom att kombinera en hög volym med en hög variation. Det ger starka konkurrensfördelar från låga kostnader ihop med höga intäkter. Metoden är väl beprövad och fungerar för alla typer av branscher; tjänsteföretag, kunskapsföretag, industriföretag och offentlig sektor.

Läs mer om Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre...


Sök bästa pris på Dubbelt effektiv : konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre hos: