Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar

Den nya ekonomistyrningen är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De tre viktigaste nyheterna i upplaga fem är kundinriktad ekonomistyrning, hållbar utveckling och ekonomistyrning av projekt. Till boken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok, det webbaserade studiestödet eLabbet, samt en innehållsrik hemsida med en mängd olika övningar och praktikfall och mycket mer. Dessutom ligger ett kapitel om hållbar utveckling på hemsidan vilket uppdateras kontinuerligt. Detta ger läsaren en mängd möjligheter att studera teorier och metoder men också att träna på centrala moment och testa sina kunskaper. Läs mer Övningsboken (köps separat) innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt ’sant eller falskt’-frågor. Den är uppbyggd kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag. eLabbet ger dig möjlighet att träna dina kunskaper genom interaktiva kunskapsfrågor efter varje kapitel. Du kan träna på verklighetstrogna ekonomiska simuleringar och göra kunskapstester inför en tentamen. Du får också fördjupningsmaterial såsom läs- och länktips. Hemsidan är full med ytterligare information om författarna, läromedelspaketet och hur det kan användas. Där finns även olika typer av övningar, ett kapitel om hållbar utveckling som uppdateras kontinuerligt, samt annat matnyttigt om området. (www.liber.se/dne) Fokus ligger på grunderna i ekonomistyrning med en utförlig behandling av utvecklingen inom området under senare år. Idén är att behandla de eviga frågorna och den senaste utvecklingen i ett sammanhang. Nya synsätt integreras med redan etablerade och det diskuteras hur företagsspecifika förhållanden påverkar ekonomistyrningens utformning och användning. Nyare inslag som behandlas utförligt är: – horisontell ekonomistyrning – processtyrning – intäktsdrivare – hållbar utveckling och ekonomistyrning – värdeskapandemodellen (VCM) – balanserat styrkort – intellektuellt kapital – economic value added (EVA) – icke-finansiella nyckeltal – benchmarking – målkostnads- och kaizenkalkylering – budgetlöst företagande – aktivitetsbaserad budgetering – icke-finansiell budgetering – ABC-kalkylering – ekonomistyrning av projekt Boken är ämnad för universitet och högskola men passar även andra utbildningar såsom företagsintern utbildning, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier. Boken kräver inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet. Om författarna Christian Ax är professor i företagsekonomi

Läs mer om Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar

Ekonomi & Management

Hitta Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar även hos:
Rulla till toppen