Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips

Handfasta tips om hur man uppfyller de vetenskapliga kraven på en examensuppsats i rättsvetenskap var arbetstiteln på den här boken. Den fångar bäst vad boken handlar om, men tyvärr är den lite för lång. Att det rör sig om just handfasta tips är viktigt att framhålla – konkreta råd och exempel utgör en viktig del av boken. Utgångspunkten för tipsen är de krav som ställs på allt rättsvetenskapligt författande i form av allmänna vetenskapskrav och rättsvetenskapliga krav. Därigenom omfattar framställningen såväl traditionella rättsvetenskapliga undersökningar som uppsatser som innehåller inslag av annan vetenskap. Boken är i första hand riktad till studenter som skriver examensuppsats på juristutbildningen, men också de som skriver uppsatser på andra nivåer borde kunna ha nytta av den. Liksom handledare och examinatorer. Anna Kaldal är docent och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Stockholms barnrättscentrum. Hennes forskning är inriktad mot bevisrätt, straffprocessrätt och barnrätt. Hon deltar återkommande i utrednings- och utvecklingsarbete hos departement och myndigheter. Gustaf Sjöberg är docent i civilrätt och universitetslektor i finansiell reglering vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning är inriktad mot finansiell reglering och aktiebolagsrätt. Han är domarutbildad och har bred erfarenhet av regelgivning och beslutsfattande på det finansiella området.

Läs mer om Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips

Juridik

Hitta Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips även hos:
Rulla till toppen