Värdeskapande HR

Värdeskapande HR

Human Resources området befinner sig i en genomgripande förändringsfas. Stora delar av traditionellt HR-arbete som administration av löner och förmåner automatiseras och läggs ut på andra företag. Därför är det dags att förändra och utvidga HR-funktionen. En viktig del av denna förändring är att HR tydligt inriktas på att skapa värde som levereras till kunder, investerare, medarbetare och chefer. I Värdeskapande HR lägger Dave Ulrich och Wayne Brockbank fram en handlingsbaserad modell för hur denna omvandling kan se ut. De presenterar ett antal kriterier som främjar värdeskapande och går igenom vad HR-ansvariga måste göra för att uppfylla dessa. De bör – noga bevaka händelser i omvärlden och vid behov anpassa HR-arbetet efter dessa – skapa ett tydligt samband mellan HR-arbetet och det värde som det skapar för olika intressenter – prioritera HR-processer efter vilket värde de skapar – se till att HR-avdelningens strategi och organisation stödjer företagets affärsidé – ge alla HR-medarbetare relevant kompetensutveckling. Boken innehåller flera verktyg och praktiska exempel för att utvärdera och förbättra HR-funktionen inom olika typer av företag. Den riktar sig främst till personer som arbetar med HR, men även andra personalgrupper kan ha nytta av dess idéer.

Läs mer om Värdeskapande HR

Värdeskapande HR

Ekonomi & Management

Hitta Värdeskapande HR även hos:
Rulla till toppen