Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla

Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla
Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla
Beskrivning av Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla

Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: Självkänsla Ansträngning Återkoppling Utmaning Reflektion Författaren James Nottingham beskriver hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han belyser också återkopplingens betydelse för elevers motivation och redogör för tre grundläggande aspekter: innehåll, tidpunkt och rollfördelning. I Utmanande undervisning i klassrummet presenteras hur man kan planera och genomföra undervisning så att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande. Den innehåller också många exempel på lektionsplanering med syfte att utmana och utveckla elevers kreativa och kritiska tänkande. James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien, och har ett nära samarbete med skolforskaren John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus. Läs om boken på IT-mammans blogg. Det som gör hans bok läsvärd och intressant är hans många konkreta lektionsplaneringar och strukturer för undervisning. Han refererar till forskning och visar med många modeller hur eleverna lär sig bättre med hjälp av återkoppling och reflektion. (…) Boken, som är lättläst, indelad i många stycken med underrubriker, färgade ramar m.m, riktar sig till lärare i grundskolans alla år. Marianne Ericson, BTJ-häftet 2013:18

Läs mer om Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla...


Sök bästa pris på Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla hos: