Facit Norden 2018

Facit Norden 2018
Facit Norden 2018
Beskrivning av Facit Norden 2018

Facit Norden är skriven på både svenska och engelska och innehåller alla utgivna frimärken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Åland och Färöarna. Alla frimärken från och med 1951 beskrivs med varianter medan perioden före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke. Samtliga frimärkshäften finns upptagna med varianter, även före 1951.I katalogen hittar du även namn och kontaktuppgifter till alla frimärkshandlare och auktionärer som är medlemmar i Sveriges Frimärkshandlareförbund. Katalogen är helt i färg.Detta har skett i årets utgåva:* Arbetet med utbyte av frimärksbilder fortsätter. Norgeavsnittet har fått hela 992 frimärksbilder utbytta mot bättre!* Danska Västindien, Finland, Färöarna och Grönland har fått sina flaggor/statsvapen inramade.* En punkt (.) är nu tusentalsavgränsare i priskolumnen.* Engelska texter är korrigerade, ett pågående projekt.* Uppdatering av svenska frimärkshäften (H52-H212) med mängder av uppgifter.* Uppdatering av svenska automathäften (HA1-HA26).* Intressant artikel om ”Magasin Copenhagen FDC vinjetter”.* De förfalskade moderna svenska frimärkena (2004-2015) innehåller nu även engelsk text och bilder.* Avsnitten om Danmarks automater för frankeringsetiketter/utställningsmärken är omarbetade.* Danska Västindien med Christian X, 1915-1916, har fått sina upplagor justerade enligt viktiga uppgifter från Ib Krarup Rasmussen i Dansk Filatelistisk Tidskrift nr. 5, 2016.* Förteckning med sista giltighetsdag för isländska frimärken.* De efterlängtade isländska gåvomapparna och specialmapparna är nu tillagda.* Alla nyutkomna frimärken från Norden.* Många justeringar och uppdateringar har gjorts i hela katalogen.* Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.* Annonser från frimärkshandlare och frimärksauktionärer.* Annonser från Nordiska Postverk.

Läs mer om Facit Norden 2018...


Sök bästa pris på Facit Norden 2018 hos: