Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik

Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik
Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik
Beskrivning av Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik

I Framgångsrik läs- och skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur man kan lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande. Forskaren Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. I boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö. Frågor som tas upp och besvaras i boken är: Hur lär lärare sig att undervisa? Vilken specifik lärarkompetens behövs för att möta elevvariationen i en klass? Hur arbetar lärare för att identifiera och stötta elevers läs- och skrivutveckling? Hur kan lärare skapa en inkluderande lärmiljö? Vilken skolmiljö stöttar och utvecklar pedagogisk reflektion? Framgångsrik läs- och skrivundervisning vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär. Läs gärna Skolportens intervju med Catharina Tjernberg om att lärare måste få lära. Du kan även läsa Tjernbergs artikel, en av de mest lästa inom området, Inclusion in Practice: a Matter of Scool Culture som är publicerad i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften European Journal of Special Needs Education. Läs även Catharina Tjernbergs och Eva Heimdahl Mattsons debattartikel i Aftonbladet om hur tidiga betyg riskerar att slå ut svaga elever.

Läs mer om Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik...


Sök bästa pris på Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik hos: