Underhåll i världsklass

Underhåll i världsklass

Boken ger en komplett beskrivning av hur man bör agera för att nå ett underhåll i världsklass, genom ett systematiskt och resultatinriktat arbete med verksamhetens viktigaste processer. På 640 sidor går vi igenom alla de processer som vi måste arbeta med för att skapa en effektiv underhållsverksamhet. Resultatprocesserna – Produktionsförmåga och ekonomi – Anläggningsstatus, miljö och säkerhet – Samverkan och utfästelser Huvudprocesserna – Nyanskaffning och modifiering – Planering och administration – Förebyggande underhåll – Avhjälpande underhåll – Reservdelsstyrning – Förbättringsarbete Stödprocesserna – Strategi – Ledarskap – Organisationsutveckling – Kompetenssäkring – Informationshantering Boken ger teoretiska bakgrundskunskaper såväl som mängder av praktiska tips, vilka direkt kan användas i den egna underhållsverksamheten. Det finns runt 200 övningsuppgifter av varierande typ vars syfte är att:- stimulera till aktiv och kritisk läsning- exemplifiera och konkretisera – träna tillämpning- knyta an till läsarens egna verklighet Leo Hagberg och Tomas Henriksson har arbetat med underhållsfrågor sen 1975 respektive 1980. Vår egen underhållshistoria börjar på Tekniska Högskolan i Lund där vi båda var lärare och forskare och började arbeta med frågor kring sambanden mellan underhåll och ekonomi. Vi arbetade även under olika perioder som kanslichef för Föreningen Underhållsteknik (UTEK). Konsult och utbildningsföretaget LCP AB startade vi 1985. Här utvecklade vi tillsammans med våra medarbetare de första versionerna av flera av de verktyg som i dag ingår i Underhåll i Världsklass, t ex auditeringsmetodiken och ett flertal beräknings- och optimeringsverktyg. Sedan 1991 har vi certifierat närmare 400 underhållsledare i LCP?-programmet, en utbildning där vi kombinerar teoretisk undervisning med praktisk tillämpning i projektarbeten. Under perioden 1997 till 2003 arbetade vi inom ABB Service med att utveckla och tillämpa våra underhållskoncept hos deras kunder. Sedan 2003 driver vi vår konsult och utbildningsverksamhet i OEE Consultants AB.

Läs mer om Underhåll i världsklass

Underhåll i världsklass

Ekonomi & Management

Hitta Underhåll i världsklass även hos:
Rulla till toppen