Turismen i Sverige : branscher och aktörer

Turismen i Sverige : branscher och aktörer

I Sverige har turismnäringen vuxit kraftigt under de senaste årtiondena, och är idag en av de ekonomiska sektorer som har störst tillväxtpotential. Det betyder att allt fler människor arbetar med turism och att allt fler aktörer (företag och organisationer) på något sätt har en relation till denna dynamiska näring. Som en konsekvens av detta blir turismnäringen allt mer komplex och mångfaceterad. Boken Turismen i Sverige ger på ett lättbegripligt sätt en snabb inblick i turismnäringens utveckling, utbredning och omfattning i Sverige. Boken beskriver näringens olika delkomponenter utifrån ett deskriptivt och geografiskt perspektiv, vilket ger läsaren kunskaper som är nyttiga i samband med exempelvis omvärldsanalyser. Läs mer Var i Sverige finns de flesta fritidshusen? Vad är det vanligaste transportmedlet i samband med turism? Vilket är Sveriges största idrottsevenemang? Vilka är de stora restaurangkedjorna och var i Sverige finns de? Dessa och andra frågor besvaras i boken. Om författarna Linda Lundmark är fil. dr och universitetslektor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Linda forskar om regional utveckling och sysselsättning inom turism. Hon är intresserad av sambanden mellan skyddad natur, turismsysselsättning och lokal och regional utveckling samt naturturismens roll för att skapa hållbara samhällen utanför de stora städerna. Under de senaste åren har klimatet kommit att bli centralt i hennes forskning, eftersom klimatförändringen antas få konsekvenser för människor och samhällen, särskilt på nordliga breddgrader. Roger Marjavaara är fil. dr och universitetslektor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Rogers primära forskningsområde är fritidshusturism, men han intresserar sig även för frågor rörande turism och handel, charterturism, transporter, flygtrafik, turismens historia och artificiella miljöer. Roger ansvarar för Umeå universitets kandidatprogram i turism, och han har tidigare erfarenhet från turismbranschen som resesäljare, produktkoordinator och turistbyråchef. Dieter K. Müller är professor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Dieter har sedan 1994 ägnat sig åt turismforskning och tillhör därmed de mest etablerade forskarna i landet. Forskningen har främst behandlat fritidshusturism, men under senare år har Dieters intressen också omfattat turism i polara och subpolara områden. Han ingår också i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och tillhör därmed den grupp som årligen fördelar Sveriges Stora turismpris.

Läs mer om Turismen i Sverige : branscher och aktörer

Turismen i Sverige : branscher och aktörer

Ekonomi & Management

Hitta Turismen i Sverige : branscher och aktörer även hos:
Rulla till toppen