Tio principer för en framgångsrik upphandling

Tio principer för en framgångsrik upphandling

Om du som upphandlare kan göra en framgångsrik upphandling har du mycket stor möjlighet att påverka verksamheten i positiv riktning. I den här boken beskrivs centrala ingredienser för att skapa en framgångsrik upphandling, från viktiga förhållningssätt till praktiska verktyg och metoder. Författarna erbjuder ett helhetsperspektiv på hela upphandlingsprocessen och lyfter fram tio principer för framgång. Läs mer Bokens tio principer bygger på tre olika perspektiv: upphandlarens roll, upphandlingens innehåll och upphandlingens process. Alla tre perspektiven behövs för att göra en framgångsrik affär, men går inte att genomföra i en sekvens. Upphandlarens arbete bygger på att hantera alla dessa perspektiv samtidigt och växla mellan ett antal olika roller, metoder och arbetssätt. De tio principerna är: 1. Fastna inte i expertrollen 2. Lös upp knutar och för saker framåt 3. Agera affärsman (eller affärskvinna) i gränslandet kund-leverantör 4. Börja med ett blankt papper 5. Lyft fram alla risker och identifiera brister 6. Förbered utvärderingen väl 7. Förankra och skapa överblick 8. Prata med varandra 9. Låt avtalet leva! 10. Prioritera rätt i uppföljningen I boken uppmanas upphandlare att lyfta blicken bort från juridiken och istället fokusera tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. Boken innehåller konkreta exempel och tips men beskriver framför allt ett förhållningssätt. För dig som arbetat länge inom området finns nya infallsvinklar och principer som är enkla att ta till sig. Om du är ny inom området, eller nyfiken på att förstå vad offentlig upphandling egentligen handlar om, kan principerna ge en helhetsbild. Sagt om boken ’Den här boken fyller ett tomrum. Dess tio principer kommer att vara till stor hjälp för alla som verkar inom upphandlingsområdet. Jag rekommenderar alla praktiskt verksamma att läsa boken och hoppas att det leder till bättre upphandlingar till gagn för alla.” – Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare på Delphi ’Boken ger handfasta råd inom alla områden som du som inköpare måste bemästra. Den uppmärksammar också att det är människor som avgör om en upphandling blir framgångsrik, inte system, lagar och förordningar.” – Helena Brynolfsson, konsult på Prosourcia AB, f.d. inköpschef PostNord m.m Om författarna Björn Bergström är jurist och har arbetat med offentliga affärer sedan början av 2000-talet, bl.a. på Sveriges Riksbank. Han har lett många olika upphandlingar på lokal och nationell nivå, och har arbetat aktivt med upphandlingsstödjande verksamhet, både som utbildare och i linjearbete samt genom ett mångårigt arbete i Sveriges Offentliga Inköpares styrelse. Eva-Lotta Löwstedt Lundell är civilekonom och har arbetat med inköp och upphandling i ledande roller under många år, bl.a. som inköpschef på SVT. Hon har byggt upp inköpsfunktioner och varit ledare för en rad olika upphandlingar ino

Läs mer om Tio principer för en framgångsrik upphandling

Tio principer för en framgångsrik upphandling

Ekonomi & Management

Hitta Tio principer för en framgångsrik upphandling även hos:
Rulla till toppen