Tid : vad den gör med oss och vi med den

Tid : vad den gör med oss och vi med den
Tid : vad den gör med oss och vi med den
Beskrivning av Tid : vad den gör med oss och vi med den

Om tid enbart hade varit det en klocka mäter skulle det vara enkelt att veta vad tid är. Men tid som erfarenhet är något helt annat. Tiden kan gå sakta eller fort, vi kan ha knappt om tid eller gott om tid. Den kan framstå som ett löfte om något nytt och frigörande, men också som en källa till bekymmer eller som ett hot. Den organiserar vårt sociala liv och den är en ekonomisk resurs – ”tid är pengar” heter det ju. Men var och en av oss har dessutom en egen tid som vi försöker gestalta. Vi flyr också undan tidens gång i våra dagdrömmar, berättarkonsten kan leka med tiden, och mänskligheten har genom historien givit sig hän åt olika föreställningar om en uppfyllelsens tid. Skriftställaren Rüdiger Safranski, känd för sina böcker om Schopenhauer, Nietzsche och Heidegger, närmar sig i den här boken fenomenet tid genom att reflektera över vad vi gör med tiden och vad den gör med oss. Han låter framställningen ta sin början där upplevelsen av tid kanske är som allra starkast, nämligen i ledan, då minuterna brukar kännas olidligt långa och tröga – men han fördjupar sig också i vetenskapens, filosofins och litteraturens lustfyllda lek med olika – ofta hisnande – tidsperspektiv. Förhållandet mellan samhället och tiden är ett annat viktigt tema i boken. Safranski varnar för den accelererande ”ekonomiseringen” av tiden. Vi behöver, menar han, formulera en ny och annorlunda ”tidspolitik”, som i högre grad tar hänsyn till – och skyddar – vårt behov av ”egentid”. Rüdiger Safranski är född 1945 och tog sin doktorsexamen i litteraturvetenskap 1976. Han är sedan länge verksam som fri skriftställare och har en rad böcker om filosofi och litteratur bakom sig, på svenska finns bland annat ’Nietzsche – en tankarnas biografi’ (2003). ’Safranskis analyser av tiden […] är djupa och präglade av hans enorma idéhistoriska beläsenhet. Det är underbart att det ännu finns någon som kan skriva populärvetenskap på denna nivå.’/ Lars Gustafsson i Expressen

Läs mer om Tid : vad den gör med oss och vi med den...


Sök bästa pris på Tid : vad den gör med oss och vi med den hos: