Tandvårdens etik

Tandvårdens etik
Tandvårdens etik
Beskrivning av Tandvårdens etik

Tandvårdens etik är en lättillgänglig och pedagogisk bok om tandvårdens vardagsetik. Den rymmer många intressanta och viktiga frågor och visar såväl på svårigheter i att hantera olika beslutssituationer som vilka filosofiska verktyg som finns för att ta itu med problemen. Exempel på frågor som tas upp: • Hur ska man vara som person för att fatta så bra beslut som möjligt? • Vilka skyldigheter har man när man arbetar inom tandvården? • Vilken roll spelar konsekvenserna av ens handlande när beslut ska fattas? • Vad är rättvis tandvård? • Vilken roll ska patientens medbestämmande ha i tandvården? • Hur ska nytta kontra risk för skador med tandvård hanteras? • Vilka krav kan ställas på forskning inom tandvården? Boken Tandvårdens etik innehåller ett stort antal fallbeskrivningar med stark verklighetsanknytning, vilka med fördel kan användas i undervisningssammanhang. I slutet av boken finns ett appendix med yrkesetiska riktlinjer för tandvårdspersonal. Om författarna Gert Helgesson är professor i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet. Thomas Kvist är kliniskt verksam tandläkare, forskare och lektor i endodonti vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Målgrupp Tandvårdens etik vänder sig i första hand till studenter på de olika tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Men även politiker och beslutsfattare inom tandvården kan ha utbyte av att läsa den.

Läs mer om Tandvårdens etik...


Sök bästa pris på Tandvårdens etik hos: