Tankekraft förlag

Att rätta orätt

Att rätta orätt

Mänskliga rättigheter har kommit att spela en allt viktigare roll i samtidens politiska diskussioner; ibland till och med som ersättning för politiken. Ändå är frågan om vad mänskliga rättigheter är vems rättigheter vi talar om och vem det är som säkerställer dem ingalunda självklar eller given. I många sammanhang associeras mänskliga rättigheter med politiska ledord …

Att rätta orätt Läs mer »

Att rätta orätt

Demokratins sanning

Demokratins sanning

I Demokratins sanning skriver Jean-Luc Nancy om hur vi ska förstå demokratin och dess svårigheter i samtiden. Nancy menar att det gäller att förstå och lära sig hantera demokratin som en ”metafysik” istället för att betrakta den som en politisk form bland andra och åter grunda den i en politisk teologi. Den delade existensens avsaknad …

Demokratins sanning Läs mer »

Demokratins sanning

Kokong

Kokong

Den unga Jo anländer till den fiktiva staden Aybourne där allt är nytt främmande och märkligt: människorna maten språket landskapet – och inte minst husen. Hon flyttar in i en gammal fabrik utan väggar som hon delar med en kvinna utan gränser. Fabriken springer långsamt till liv.Jenny Hvals prosa är lika saklig som skev och …

Kokong Läs mer »

Kokong

Krispolitik

Krispolitik

I den här boken undersöker Bonnie Honig hur historiska och samtida kriser har påverkat demokratins utveckling. Hon hävdar att demokratier måste motstå den frestelse att fokusera på livets nödtorft (mat säkerhet förnödenheter) som krisen medför eftersom detta tenderar att privatisera och isolera medborgarna istället för att föra oss samman i strävan efter en bättre framtid. …

Krispolitik Läs mer »

Krispolitik

Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell

Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell

Författaren dramatikern och konstnären Peter Weiss föddes år 1916 i nuvarande Potsdam i Tyskland och dog i Stockholm 1982. Utöver den monumentala romantrilogin Motståndets estetik kom hans rika produktion från 1940-talet och framåt att omfatta en lång rad dramatiska verk filmer prosatexter samt personligt hållna men likväl djupt politiska notis- och arbetsböcker. Ur detta mångfasetterade …

Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell Läs mer »

Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell

Samling

Samling

Varje år bevittnar vi fortfarande hur ”ledarlösa” sociala rörelser bryter fram. Från Nordafrika och Mellanöstern till Europa från Nordamerika till Ostasien har dessa rörelser överraskat och förbryllat journalister analytiker politiska aktörer poliskårer och regeringar. Också aktivisterna själva har ofta haft svårt att förstå och bedöma styrkan och effektiviteten i de nya horisontella rörelserna. Varför har …

Samling Läs mer »

Samling

Det gamla dör och det nya kan inte födas

Det gamla dör och det nya kan inte födas

Nyliberalismen krackelerar men vad kommer att ersätta den?Det globala politiska ekologiska ekonomiska och sociala sammanbrottet – som symboliserades men inte orsakades av Donald Trumps seger i presidentvalet – har slutgiltigt grusat föreställningen om att den nyliberala kapitalismen gynnar det stora flertalet. Nancy Fraser utforskar hur denna föreställning under det sena 1900-talet konstruerades utifrån två grundkategorier: …

Det gamla dör och det nya kan inte födas Läs mer »

Det gamla dör och det nya kan inte födas

Att styra de levande

Att styra de levande

Att styra de levande (1979-1980) innebär en vändpunkt i Foucaults föreläsningar vid Collège de France. Den historia om ”sanningsregimerna” som varit ett genomgående tema förändras nu genom att han ger den en ny inriktning. Undersökningarna som påbörjades inom juridiken och rättsväsendet och fortsatte inom politikens fält – först genom temat makt-vetande och sedan genom frågan …

Att styra de levande Läs mer »

Att styra de levande

Vad ska vi göra med vår hjärna?

Vad ska vi göra med vår hjärna?

Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet” det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och förändras under loppet av våra liv. Våra hjärnor existerar i egenskap av historiska produkter som …

Vad ska vi göra med vår hjärna? Läs mer »

Vad ska vi göra med vår hjärna?

Olyckans ontologi

Olyckans ontologi

När livet går sin gilla gång och allting flyter på som vanligt blir varje individ den han eller hon redan är. Kroppsliga och psykiska förändringar gör inget annat än befäster identitetens permanens. Men till följd av ett allvarligt trauma eller ibland utan någon särskild anledning alls kan subjektets historia klyvas och bereda väg för en …

Olyckans ontologi Läs mer »

Olyckans ontologi

Socialistiska manifestet

Socialistiska manifestet

Jeremy Corbyns framgångar och Bernie Sanders valrörelse 2016 återupplivade en politisk idé som många trodde var död. Men vad är socialism egentligen? Och hur skulle ett socialistiskt system se ut idag?I Socialistiska manifestet utforskar Bhaskar Sunkara socialismens historia och framtid. Sunkara visar att socialismen inte bara är ett ekonomiskt system utan ett vapen mot alla …

Socialistiska manifestet Läs mer »

Socialistiska manifestet

Globala Utmaningar : krig självbestämmelser och global rättvisa

Globala Utmaningar : krig självbestämmelser och global rättvisa

Mot slutet av 1900-talet började många teoretiker och aktivister se framför sig nya möjligheter till transnationellt samarbete för att främja fred och global rättvisa. I Globala utmaningar ger Iris Marion Young nytt liv åt dessa förhoppningar genom att presentera några tydliga svar på vad hon uppfattar som dagens storaglobala frågor.Boken är strukturerad kring tre centrala …

Globala Utmaningar : krig självbestämmelser och global rättvisa Läs mer »

Globala Utmaningar : krig självbestämmelser och global rättvisa

Till våra vänner

Till våra vänner

Till de för vilka civilisationens slut inte innebär världens slut;Till de som ser upproret först och främst som en bräsch igenom idiotins, lögnens och förvirringens organiserade herravälde;Till de som bakom ”krisens” täta dimma anar en teater av operationer, manövrar, strategier – och därmed möjligheten till en motattack;Till de som delar ut slag;TIl de som avvaktar …

Till våra vänner Läs mer »

Till våra vänner

Det sanna livet

Det sanna livet

Låt oss börja med det det uppenbara: jag är sjuttionio år gammal. Varför i hela fridens namn ska jag tala om ungdomen?År 399 f.Kr. ställdes Sokrates inför rätta och dömdes till döden, anklagad för att ha ”korrumperat ungdomen”. Genom sin kritiska metod sades den gamle filosofen ha undergrävt samhällets institutioner genom att fostra unga athenare …

Det sanna livet Läs mer »

Det sanna livet

Vithetens hegemoni

Vithetens hegemoni

Vithetens hegemoni innehåller reflektioner om vithet och rasism i vardagen och inom olika institutionskulturer. Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet av att bebo en vit värld som en icke-vit kropp undersöker feministen och teoretikern Sara Ahmed hur vitheten blir ?världslig?, hur vithet är resultatet av en rasifiering som skapar ramarna för vad kroppar …

Vithetens hegemoni Läs mer »

Vithetens hegemoni

Om det politiska

Om det politiska

Sedan en tid tillbaka har det politiska livet på många håll fått en alltmer konsensusbetonad prägel. Denna tendens beskrivs ofta i positiva ordalag som en utveckling från ?förlegade? konfliktmönster mot ett ?postpolitiskt? tillstånd av samförstånd och expertstyre. I skarp kontrast till de röster som hyllar denna förändring som ett framsteg för demokratin, varnar Chantal Mouffe …

Om det politiska Läs mer »

Om det politiska

Prekaritet 2.0

Prekaritet 2.0

I den rådande kulturen av korttidsanställningar, flexibilitet och konstant rörlighet tycks vi ständigt vara på väg någonstans utan att egentligen komma ur fläcken. I såväl vårt privatliv som våra yrkesroller uppmanas vi att oupphörligen sträva efter självförverkligande och framgång, samtidigt som samhällsstrukturen berövar oss förutsättningarna för att lyckas och skuldbelägger individen när drömmarna inte infrias. …

Prekaritet 2.0 Läs mer »

Prekaritet 2.0

Osäkra liv

Osäkra liv

I sin mest personliga bok hittills samlar Judith Butler fem tematiskt sammanhängande essäer som alla är skrivna i kölvattnet efter händelserna den 11 september 2001. Osäkra liv behandlar det globala krig mot terrorismen som sedan dess utspelar sig, och i vars namn internationella åtaganden och konstitutionella garantier upphävs. Butler analyserar hur krigets diskurs begränsar vår …

Osäkra liv Läs mer »

Osäkra liv

Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

Diagnoser som ångestsyndrom, depression, ADHD, fetma och datorspelsberoende har snabbt ökat i omfattning och är intimt sammankopplade med den tid vi lever i. Varför har det blivit så svårt att sluta? Sluta oroa sig. Sluta förtvivla. Sluta äta. Sluta stöka. Sluta spela. Varför kan vissa men inte andra låta bli? Och när beror det på …

Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid Läs mer »

Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

Valfrihetens tyranni

Valfrihetens tyranni

Idag är valfrihet ett överordnat ideal, omhuldat från höger till vänster som själva grunden för ett fritt och gott samhälle. Såväl inom den offentliga politiken som i de mest intima aspekterna av privatlivet har idén om det fria valet med självklarhetens kraft etablerat sig som ett eftersträvansvärt mål.Samtidigt finns det allt tydligare belägg för att …

Valfrihetens tyranni Läs mer »

Valfrihetens tyranni

Deleuze och litteraturen

Deleuze och litteraturen

Litteraturen utgör en ständig referenspunkt hos Gilles Deleuze, såväl i hans egna arbeten som i dem han författade tillsammans med Félix Guattari. För Deleuze handlar det emellertid inte om att utveckla en generell litteratur-, skrift- eller textteori, som för många andra samtida franska tänkare. Det råder inget hierarkiskt förhållande mellan de olika disciplinerna där den …

Deleuze och litteraturen Läs mer »

Deleuze och litteraturen

Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling

Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling

David Harvey är en av vår tids ledande samhällsteoretiker och den enskilt viktigaste idag verksamme geografen. Genom sin banbrytande forskning har han utarbetat en omfattande kritik av den samtida kapitalismen som rönt uppmärksamhet inom en rad akademiska discipliner. I Den globala kapitalismens rum lägger han grunden för en förståelse av det världsekonomiska läget genom att …

Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling Läs mer »

Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling

Europeisk universalism : maktens retorik

Europeisk universalism : maktens retorik

Vi befinner oss i slutet av en era ? den europeiska universalismens era. Ända sedan 1500-talet har Europas makter urskuldat sina interventioner runtom i världen genom att hänvisa till begrepp som utveckling, civilisation och framsteg. Den outtalade premissen har varit att dessa idéer är universella, fastlagda i någonting som ofta benämnts »naturrätten«. Men som den framstående …

Europeisk universalism : maktens retorik Läs mer »

Europeisk universalism : maktens retorik

Kommunismens idé

Kommunismens idé

Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade finns det ett akut behov av nya idéer som kan vägleda strävan efter ett verkligt fritt och jämlikt samhälle. I denna …

Kommunismens idé Läs mer »

Kommunismens idé

Frihet är en ständig kamp

Frihet är en ständig kamp

Angela Davis är en av de stora legendarerna inom den svarta befrielsekampen i USA. Ända sedan medborgarrättsrörelsens dagar på 1960-talet har hon oförtrutet bekämpat orättvisor och förtryck, ofta till ett högt personligt pris. Som en av pionjärerna inom intersektionellt tänkande var hon bland de första att visa hur rasism, sexism, homofobi och andra förtrycksformer oupplösligen …

Frihet är en ständig kamp Läs mer »

Frihet är en ständig kamp

Att läsa Hegel

Att läsa Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, uppstod till stor del som reaktioner på hans tänkande och den hegelianism som utvecklades efter hans död. Föreliggande antologi samlar tio tongivande …

Att läsa Hegel Läs mer »

Att läsa Hegel

Förklaring

Förklaring

Detta är inte ett manifest. Manifest erbjuder en skymt av en värld som komma skall och åkallar det subjekt som förnärvarande bara är ett spöke men som måste materialiseras för att bli förändringens aktör. Manifest fyller samma funktion som antikens profeter, vilka genom kraften i sina visioner skapade sitt eget folk. Dagens sociala rörelser har …

Förklaring Läs mer »

Förklaring

Att leva feministiskt

Att leva feministiskt

I Att leva feministiskt visar Sara Ahmed hur feministisk teori uppstår ur vardagliga erfarenheter av att vara feminist i hemmet och på jobbet. Ahmed utgår särskilt från rasifierade feministers forskning och erbjuder en poetisk och personlig betraktelse över hur feminister görs till främlingar i de världar de kritiserar – men också hur feminister lär sig …

Att leva feministiskt Läs mer »

Att leva feministiskt

ZiZek om Lacan

ZiZek om Lacan

Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm.Slavoj Žižek vill ompröva denna förhärskande uppfattning. Genom att ta avstamp i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att ”återvända till Freud” söker Žižek visa att det …

ZiZek om Lacan Läs mer »

ZiZek om Lacan

Röda Rosa

Röda Rosa

Rosa Luxemburg var mer än en politisk tänkare. Hon lyckades göra sig stämma hörd i en värld som var hermetiskt sluten för kvinnliga aktivister. Genom att övervinna såväl sina fysiska begränsningar som de fördomar hon mötte som judinna kom hon att etablera sig som en framstående revolutionär vars filosofi genomsyrade varje aspekt av hennes produktiva …

Röda Rosa Läs mer »

Röda Rosa

Slöjans politik

Slöjans politik

År 2004 antogs i Frankrike en lag som förbjuder elever att bära ?iögonfallande tecken? på religiös tillhörighet i allmänna skolor. Även om lagen gäller alla religiösa grupper, är den i första hand riktad mot muslimska flickor som bär huvudduk. Lagens anhängare betraktar slöjan som en symbol för islams oförmåga att moderniseras och hävdar att förbudet …

Slöjans politik Läs mer »

Slöjans politik

Först som tragedi sedan som fars

Först som tragedi sedan som fars

Attentaten mot tvillingtornen den 11 september 2001och finanskraschen under hösten 2008 var kanske detvå mest definierande händelserna under 2000-taletsförsta decennium. Ändå är det få som har sett någotsamband mellan dem. Enligt Slavoj ?i?ek bör dedock tolkas som en dubbel dödsstöt för 90-taletsliberaldemokratiska utopi och en illustration av Marxanmärkning om att historien alltid upprepar sig tvågånger …

Först som tragedi sedan som fars Läs mer »

Först som tragedi sedan som fars

Att läsa Arendt

Att läsa Arendt

Hannah Arendt framstår med allt större tydlighet som en av det förra århundradets mest egensinniga och användbara teoretiker. Föreliggande antologi samlar nio essäer och artiklar om hennes politiska tänkande. Ett par av texterna är skrivna av författare som primärt kan karakteriseras som Arendtforskare medan de övriga är skrivna av mer namnkunniga politiska tänkare och filosofer …

Att läsa Arendt Läs mer »

Att läsa Arendt

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter?Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet. Med …

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält Läs mer »

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI

Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI

Jacques Lacans seminarium om psykoanalysens fyra grundbegrepp utspelade sig vid en kritisk punkt i hans karriär, läsåret 1964-65, då han hade förlorat sin plats som föreläsare vid sjukhuset Sainte-Anne och uteslutits från den internationella psykoanalytiska associationen (IPA). Sina föreläsningar får han istället hålla på École normale supérieure på rue d’Ulm. Här framträder han också för …

Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI Läs mer »

Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI

Ett samhälle av jämlikar

Ett samhälle av jämlikar

Vi genomlever idag en veritabel kontrarevolution. Sedan 1980-talet har de mest välbärgade skikten börjat lägga beslag på en allt större del av samhällets totala inkomster och förmögenheter, vilket innebär ett brott mot en längre historisk tendens till minskade ekonomiska klyftor. De ekonomiska och sociala faktorerna bakom detta trendbrott är välkända. Vad som däremot inte har …

Ett samhälle av jämlikar Läs mer »

Ett samhälle av jämlikar

Kapitalistisk realism

Kapitalistisk realism

Det är lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens slut. Sedan 1989 har kapitalismen lyckats framställa sig som det enda realistiska politisk-ekonomiska systemet. I föreliggande bok beskriver Mark Fisher hur denna ’kapitalistiska realism’ har utvecklats och hur den fungerar som ideologiskt ramverk. Utifrån exempel hämtade från filmer, skönlitteratur och arbetslivet diskuterar Fisher hur den …

Kapitalistisk realism Läs mer »

Kapitalistisk realism

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

Vad krävs idag för att skapa en avkoloniserad teori, en solidarisk praktik – en feminism utan gränser?I Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två decenniers verksamhet som intellektuell och aktivist. Mohanty räknas sedan länge som en av den internationalistiska och rättviseorienterade feminismens …

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet Läs mer »

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

Flykten från Hegel

Flykten från Hegel

Det allmänna missnöjet över den kapitalistiska samhällsordningen tycks idag vara större än på länge. Hur kan det då komma sig att vänstern – trots sin rika intellektuella tradition – inte lyckas utmana den rådande nyliberala hegemonin med trovärdiga alternativa idéer och visioner? Flykten från Hegel närmar sig den frågan utifrån ett dubbelt perspektiv. Å ena …

Flykten från Hegel Läs mer »

Flykten från Hegel

Grundrisse: Ett urval

Grundrisse: Ett urval

När Karl Marx under vintern 1857-58 skrev Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin ? eller Grundrisse, som boken har kommit att bli bekant som även utanför Tyskland ? betraktade han den som den första vetenskapliga utläggningen av den kommunistiska teorin. Detta centrala verk vidareutvecklar de argument som framfördes i Kommunistiska manifestet från 1848, samtidigt …

Grundrisse: Ett urval Läs mer »

Grundrisse: Ett urval

Wellnessyndromet

Wellnessyndromet

Känner du att du borde träna mer? Har du börjat räkna ditt kaloriintag i sömnen? Skäms du för att du inte är lyckligare? Kanske har du då drabbats av wellnessyndromet. I sin uppmärksammade nya bok hävdar Carl Cederström och André Spicer att det sociala kravet att maximera vårt välbefinnande har börjat vändas emot oss. Istället …

Wellnessyndromet Läs mer »

Wellnessyndromet

Postkolonial feminism, vol. 2

Postkolonial feminism, vol. 2

Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att …

Postkolonial feminism, vol. 2 Läs mer »

Postkolonial feminism, vol. 2

Postkolonial feminism: En introduktion. Del I

Postkolonial feminism: En introduktion. Del I

Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att …

Postkolonial feminism: En introduktion. Del I Läs mer »

Postkolonial feminism: En introduktion. Del I

På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar

På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar

Från Tahrirtorget, via Occupy Wall Street till Geziparken i Istanbul – runtom i världen väller människor ut på gator och torg för att uttrycka sitt missnöje med den rådande samhällsordningen. Att kroppar samlas i stora skaror och tar det offentliga rummet i anspråk har blivit ett av vår tids utmärkande fenomen. Men trots att dessa …

På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar Läs mer »

På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar

Styrandet av sig själv och andra

Styrandet av sig själv och andra

I sina föreläsningar på Collège de France år 1983 inleder Michel Foucault en undersökning av det grekiska begreppet parrhesia. På så vis fortsätter han sitt arbete med att läsa om den antika filosofin. I studien av detta begrepp (sanningssägandet, frispråkigheten) granskar Foucault det grekiska medborgarskapet genom att visa hur modet till sanning utgör den athenska …

Styrandet av sig själv och andra Läs mer »

Styrandet av sig själv och andra
Rulla till toppen