Först som tragedi sedan som fars

Först som tragedi sedan som fars

Attentaten mot tvillingtornen den 11 september 2001och finanskraschen under hösten 2008 var kanske detvå mest definierande händelserna under 2000-taletsförsta decennium. Ändå är det få som har sett någotsamband mellan dem. Enligt Slavoj ?i?ek bör dedock tolkas som en dubbel dödsstöt för 90-taletsliberaldemokratiska utopi och en illustration av Marxanmärkning om att historien alltid upprepar sig tvågånger ? först som tragedi, sedan som fars.I ljuset av den rådandevärldsordningens oförmåga atthantera vår tids akuta problem ärdet dags för vänstern att sluta be omursäkt för det förflutna och iställetskapa ett radikalt och genomförbartalternativ till liberalismen. När tilloch med makthavarna själva harövergett tron på liberalismen, vilketde massiva statsingripandena underfinanskrisen tydliggjorde, står detenda egentliga valet inför framtidenmellan socialism och kommunism.Slavoj ?i?ek är enslovensk kritiker ochfilosof som verkari en marxistisk ochpsykoanalytisktradition. Blandhans mångauppmärksammadeböcker märksIdeologins sublimaobjekt, Välkommentill verklighetens ökenoch In Defense ofLost Causes

Läs mer om Först som tragedi sedan som fars

Först som tragedi sedan som fars

Samhälle & Politik

Hitta Först som tragedi sedan som fars även hos:
Rulla till toppen