Formas

Utvändig färgsättning

Utvändig färgsättning

Här ges inspiration och handledning till färgsättning av byggnader i olika omgivningar. Boken beskriver hur färg uppfattas hur man gestaltar en byggnad med hjälp av färg och hur färg och form samverkar. Med traditionen som utgångspunkt beskrivs olika färger och pigment utförligt tillsammans med olika byggnadsstilar och färgsättning genom tiderna.

Utvändig färgsättning

Järn stål & smide i hus i miljö

Järn stål & smide i hus i miljö

Boken är unik då den behandlar såväl det traditionella metall- och varmsmidet som dagens kontsruktionsstål och verkstadsprodukter. Den vill ge inspiration och baskunskap för arkitektens och konstnärens kreativa process och samtidigt underlätta dialogen med konstruktören och smidesverkstaden. Därför finns även information om t.ex. kontruktionsstålets egenskaper olika ytbehandlingsmetoder bestämmelser utbildning museer m.m. Järnet och smideskonsten har …

Järn stål & smide i hus i miljö Läs mer »

Järn stål & smide i hus i miljö

Yttertak & balkonger

Yttertak & balkonger

Denna handbok behandlar skador på tak och balkonger. Baserat på en noggrann besiktning av skadan och diagnos av skadans art ges förslag till åtgärder. Alla typer av tak behandlas – branta låglutande flacka terasstak. Taktäckning med tegel betong plåt papp… men det är inte bara ytbeläggnigarna som beskrivs utan hela konstruktionen – takstolar bjälklag takfotar …

Yttertak & balkonger Läs mer »

Yttertak & balkonger

Geografisk informationsbeh 4 u

Geografisk informationsbeh 4 u

Geografisk informationsbehandling? teori metoder och tillämpningarGeografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och harfått en allt större betydelse inom flera områden. Idag användstekniken inom så skilda verksamheter som samhällsplaneringmiljöövervakning och kommersiella tjänster.I denna omarbetade utgåva av den mest spridda lärobokenpå svenska inom GIS-området har alla kapitel genomgått enomfattande revidering och några nya tillkommit. Den nyaversionen beskriver bl.a.:GPS och …

Geografisk informationsbeh 4 u Läs mer »

Geografisk informationsbeh 4 u

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutve

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutve

SVENSK STADSPLANERING under den svenska stormaktstiden hade en omfattning som saknar motstycke i dåtidens Europa. Det var en tid av storslagna visioner. Än idag präglar den de flesta av våra äldre städer och den har varit grunden för den fortsatta utvecklingen. Kunskapen om det äldre stadsbyggandet är en viktig kulturell och ekonomisk resurs att ta …

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutve Läs mer »

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutve

Åtta postulat om planering

Åtta postulat om planering

Byggforskningsrådet startade hösten 1996 insatsområdet ’Staden som livsmiljö’. Avsikten var att öka förståelsen för hur bebyggelsen i våra städer bör utvecklas för att bättre svara mot människors vardagliga behov och önskemål. Två av forskarna – Inger Bergström och Karl-Olof Arnstberg – har utifrån sina erfarenheter som forskare och planerare sökt formulera en vägledning för arkitekter …

Åtta postulat om planering Läs mer »

Åtta postulat om planering

Miljonprogrammet : utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet : utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? Debatten om miljonprogrammet har länge varit het. Vissa anser att husen ska rivas och områdena förändras radikalt. Andra vill ta tillvara miljonprogrammets goda egenskaper genom att förändra på ett varsamt sätt. Går det att anpassa hus och områden till nya krav och behov? Går det att renovera utan social turbulens? …

Miljonprogrammet : utveckla eller avveckla? Läs mer »

Miljonprogrammet : utveckla eller avveckla?

Traditionell kalkfärg

Traditionell kalkfärg

Traditionell kalkfärg är ett målningsmaterial för kalkputs på befintliga men även nya byggnader. Med traditionell kalkfärg kan äldre byggnader bevaras som vittnesbörd om sin tids byggnadsskick. Rätt utförd är kalkfärgen hållbar. Den är inte för tät och stark för något underlag och är lättare att renovera än alla andra putsfärger. Kalkfärg har lyster och en …

Traditionell kalkfärg Läs mer »

Traditionell kalkfärg

Tänkvärda trädgårdar : när utemiljön blir en del av vården

Tänkvärda trädgårdar : när utemiljön blir en del av vården

Tänk vilken tillgång det är att ha nära till en vacker park eller trädgård när man befinner sig i kris, blivit sjuk eller gammal och är beroende av vård! En medvetet anlagd och använd trädgård intill vårdinrättningen påverkar nämligen både vår livskvalitet och rehabilitering i positiv riktning. Det borde vara en självklar rättighet för alla. …

Tänkvärda trädgårdar : när utemiljön blir en del av vården Läs mer »

Tänkvärda trädgårdar : när utemiljön blir en del av vården

Färgen på huset

Färgen på huset

SKA DU MÅLA OM DITT HUS? Eller kanske bygga nytt? Oavsett vilket, så kommer husets färg att bli någonting som både du och andra lägger märke till. Men att välja färg är inte lätt, och risken är stor att man får ett resultat som inte alls motsvarar förväntningarna. Den här boken är skriven för att …

Färgen på huset Läs mer »

Färgen på huset

Leda projektering

Leda projektering

Att projektera innebär mycket mer än att göra ritningar och beskrivningar för ett byggprojekt. Det handlar även om att reda ut förutsättningar, uppfylla myndigheternas bestämmelser, specificera byggherrens krav och arbeta fram program och skisser. Det är också väsentligt att uppnå rätt kvalitet inom givna kostnadsramar. De kunskaper som utvecklas under processen ska förmedlas vidare som …

Leda projektering Läs mer »

Leda projektering

Få bukt med fukt

Få bukt med fukt

FÅ BUKT MED FUKT visar hur man genom att använda dagens kunskap kan fuktsäkra våra byggnader. Idag finns goda kunskaper om hur man undviker fuktproblem. Det finns också effektiva hjälpmedel för att bygga rätt, bland annat olika beräkningsprogram. Ingen seriös byggherre accepterar att huset får skador. Ingen arkitekt eller byggkonsult projekterar medvetet dåliga lösningar och …

Få bukt med fukt Läs mer »

Få bukt med fukt

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling

SVENSK STADSPLANERING under den svenska stormaktstiden hade en omfattning som saknar motstycke i dåtidens Europa. Det var en tid av storslagna visioner. Än idag präglar den de flesta av våra äldre städer och den har varit grunden för den fortsatta utvecklingen. Kunskapen om det äldre stadsbyggandet är en viktig kulturell och ekonomisk resurs att ta …

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling Läs mer »

Svensk stadsplanering : arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling

Våra kulturväxters namn : ursprung och användning

Våra kulturväxters namn : ursprung och användning

Våra kulturväxters namn, ursprung och användning är en nationell namnstandard som vänder sig till dig som vill ha en stabil och lättillgänglig hjälpreda för adekvat namnsättning på våra kulturväxter. Här finns mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn. Boken har en vid definition på kulturväxter. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade …

Våra kulturväxters namn : ursprung och användning Läs mer »

Våra kulturväxters namn : ursprung och användning

KLiMATfrågan på bordet

KLiMATfrågan på bordet

Mat åt nio miljarder – klimatet är en joker, Johan Kuylenstierna Vi måste minska sårbarheten i ordlingssystemen, Jakob Lundberg och Fredrik Moberg Euoropas mat i nytt klimat, Thomas Ohlsson Kött och klimat – kunskap som funnits länge, Annika Carlsson-Kanyama Alla matens utsläpp borde synas i klimatrapporteringen. Christel Cederberg Matval för klimatets skull – svenska äpplen …

KLiMATfrågan på bordet Läs mer »

KLiMATfrågan på bordet

Hydrogeologi för bergbyggare

Hydrogeologi för bergbyggare

Grundvatten har blivit ett problem i bergbyggandet, på ett sätt det inte varit förut. Ökade miljökrav har gjort att ett underlag av helt annan kvalitet än tidigare har blivit en viktig del av tillståndsprocessen för en berganläggning. Större krav på en torr miljö inne i väg- och järnvägstunnlar fordrar bättre tätning och dränering. Befintliga tunnlar …

Hydrogeologi för bergbyggare Läs mer »

Hydrogeologi för bergbyggare

Tillvaroväven

Tillvaroväven

Boken Tillvaroväven är Torsten Hägerstrands intellektuella testamente, en sammanfattning av en lång och nydanande forskargärning. Här ges grunden för det tidsgeografiska synsättet, vars ärende är fundamentalt: att förstå det sammanhang som det mänskliga samhället och naturen bildar. Med hjälp av ett antal grundläggande begrepp uppmanar han läsaren att ifrågasätta invanda sätt att betrakta tillvaron och …

Tillvaroväven Läs mer »

Tillvaroväven

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd

Keynes barnbarn – en bättre framtid med arbete och välfärd J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen. Redan på 1930-talet förutspådde han att ?produktionsproblemet? snart skulle vara löst. Keynes barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara tre timmars arbete om dagen. Vi, …

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd Läs mer »

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd

Ska hela Sverige leva?

Ska hela Sverige leva?

Har vi ett levande landskap i Sverige, Kerstin Ekman Att begripa med begrepp – denya produktionen, Janken Myrdal Vad menas egentligen med landsbygd, Erik Westholm Historien om livet på landet – från mångsyssleri till mångsyssleri, Maths Isacson Vad händer med landsbygdens befolkning, Jan Amcoff Vad händer med Norrland – till 2025, Ulf Wiberg Sega strukturer …

Ska hela Sverige leva? Läs mer »

Ska hela Sverige leva?
Rulla till toppen