Yttertak & balkonger

Yttertak & balkonger

Denna handbok behandlar skador på tak och balkonger. Baserat på en noggrann besiktning av skadan och diagnos av skadans art ges förslag till åtgärder. Alla typer av tak behandlas – branta låglutande flacka terasstak. Taktäckning med tegel betong plåt papp… men det är inte bara ytbeläggnigarna som beskrivs utan hela konstruktionen – takstolar bjälklag takfotar vattenanledning vindar och även underhåll och förslag till underhållsrutiner. Boken avslutas med ett avsnitt om hur man sparar energi i samband med reparation av tak och balkonger. Vad ska man tänka på när man tilläggsisolerar olika typer av tak och vindar. Och hur gör man och vad vinner man på att glasa in balkongen.

Läs mer om Yttertak & balkonger

Yttertak & balkonger

Övrigt oklassificerat

Hitta Yttertak & balkonger även hos:
Rulla till toppen