Dialogos Förlag AB

Islam i vardagen och världen

Islam i vardagen och världen

Islam världens näst största och samtidigt snabbast växande religion tilldrar sig allt större intresse även i Sverige – detta inte minst på grund av det ökade antal muslimer som bor här till följd av de senaste decenniernas utomeuropeiska invandring. Samtidigt har en lättfattlig introduktion till islams grunder och historia länge saknats. ’Islam i vardagen och …

Islam i vardagen och världen Läs mer »

Islam i vardagen och världen


Indianska religioner :fFrån vandringar till imperiebyggande

Indianska religioner :fFrån vandringar till imperiebyggande

Boken är en bred historisk beskrivning och analys av de mellanamerikanska förkoloniala högkulturerna deras religiösa världar rituella och mytiska tanketraditioner samt inbördes relationer.När Mellanamerikas invånare började övergå från nomadism till stadsliv uppstod en mer kontinuerlig majsproduktion ett skrift- och skattesystem militärorganisationer bollspel samt utarbetade kalendrar med avancerad tidsuppfattning. De religiösa föreställningarna och gudavärlden baserades ofta …

Indianska religioner :fFrån vandringar till imperiebyggande Läs mer »

Indianska religioner :fFrån vandringar till imperiebyggande


Groddjur och kräldjur i svensk folklig traditon

Groddjur och kräldjur i svensk folklig traditon

Vi föreställer oss gärna att det alltid funnits en utbredd ormskräck som inneburit att alla ormar utan vidare dödats. Eller att människor visat en oförsonlig avsky för de räliga paddor som hållit till i gårdens närhet. I själva verket var förhållandet till dessa ormar ödlor grodor och salamandrar i äldre tid mer komplext vilket återspeglas …

Groddjur och kräldjur i svensk folklig traditon Läs mer »

Groddjur och kräldjur i svensk folklig traditon


Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal mellan starka partsorganisationer på arbetsmarknaden brukar ses en central förklaring till att Sverige kunnat kombinera hög levnadsstandard med jämn inkomstfördelning. Här analyserar fyra nationalekonomer hur väl den traditionella modellen förmår hantera de nya utmaningar den står inför. En minskande facklig organisationsgrad särskilt på arbetarsidan innebär att kollektivavtalen allt mer bärs …

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid Läs mer »

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid


Halländska dialektord och äldre uttryck

Halländska dialektord och äldre uttryck

I äldre dialekt fanns många ord som inte längre används eller som hade en annan betydelse än idag. Uttalet kunde vara annorlunda. Och ordens böjning. Det fanns också uttrycks­sätt som numera känns främmande.Detta är en ordbok över äldre halländska – sådant som väcker minnen eller är underlig­heter som man hört och behöver få förklarade.Carl-Erik Lundbladh …

Halländska dialektord och äldre uttryck Läs mer »

Halländska dialektord och äldre uttryck


Istanbul : vandringar i Europas största stad

Istanbul : vandringar i Europas största stad

Istanbul är unikt eftersom ingen annan stad gränslar två världsdelar eller har ett bättre geografiskt läge. Staden är Europas port mot Asien och vice versa. En gång en grekisk koloni så romarnas och Bysantinska rikets huvudstad Osmanska imperiets kosmopolitiska centrum och idag en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare nästan samtliga turkar och …

Istanbul : vandringar i Europas största stad Läs mer »

Istanbul : vandringar i Europas största stad


En dynamisk arbetsmarknad

En dynamisk arbetsmarknad

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling tjänstefiering entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar regler och skatter att hänga med? Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad. En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling jobbskapande och tillväxt. I en …

En dynamisk arbetsmarknad Läs mer »

En dynamisk arbetsmarknad


Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelh

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelh

Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra närmaste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om varandras integritet eller försvarar vi vår heder med stolthet och generositet? Varför är det så att två grannar eller kollegor till och med två makar väljer olika väg i avgörande stunder? Spelar – utöver variationer …

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelh Läs mer »

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelh


Högskola i otakt

Högskola i otakt

Främjar den högre utbildningen i Sveriges den ekonomiska utvecklingen?Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag men arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Frågan är vilka ekonomiska utfall högskoleexpansionen har bidragit till.Slutsatser är att högre utbildning i Sverige inte främjar ekonomisk utveckling och välfärd. Det som bestämmer studenternas val och lärosätenas utformning av utbildningar …

Högskola i otakt Läs mer »

Högskola i otakt


Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

I tvåhundra år har sparbankerna varit en del av det svenska banksystemet. Under dessa två sekel har de omvandlats från lokala småskaliga inlåningskassor till fullsortimentsbanker sammankopplade med de globala finansiella marknaderna. I början av 1990-talet gick en stor del av sparbankerna samman och bildade Sparbanken Sverige som år 2006 bytte namn till Swedbank. I dag …

Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet Läs mer »

Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet


Den svenska industrins segertåg 1945-1965

Den svenska industrins segertåg 1945-1965

Decennierna efter andra världskrigets slut innebar att ett möjligheternas fönster öppnade sig för det svenska näringslivet särskilt för tillverkningsindustrin som var orienterad mot export. Delar av den europeiska industrin låg i spillror medan de amerikanska företagen i första hand inriktade sig på att tillgodose den inhemska efterfrågan. Det lämnade ett utrymme för ambitiösa svenska företag …

Den svenska industrins segertåg 1945-1965 Läs mer »

Den svenska industrins segertåg 1945-1965


Kvinnans plats i historien

Kvinnans plats i historien

En ständig aktuell fråga inom historiebeskrivningen är den bristande förekomsten av kvinnor och kvinnoperspektiv. I denna antologi presenterar några av landets ledande historiker lärare och författare sina synsätt på ämnet. Hur är det med förekomsten av kvinnor i historieböckerna? Hur har kvinnor skildrats och hur har det tolkats? Hur har det påverkat historieundervisningen och vilka …

Kvinnans plats i historien Läs mer »

Kvinnans plats i historien


Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna

Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna

Det har skrivits mycket om Sverige och Kina inte minst om ostindiehandeln under 1700-talet och en hel del om svenska upptäckare och forskare under Sven Hedins tidevarv. Några böcker handlar om 60-tals maoismen. Men hittills har det inte funnits någon bok som täcker hela historien om de svensk-kinesiska förbindelserna. Kina behöver ingen presentation. Vad landet …

Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna Läs mer »

Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna


Politik och marknad : kritiska studier av kapitalismens utveckling

Politik och marknad : kritiska studier av kapitalismens utveckling

Behovet av radikal samhällsanalys och ideologikritik har sällan varit större än nu drygt femtio år efter att tidskriften Häften för kritiska studier först såg dagens ljus. I boken diskuteras i tidskriftens anda aktuella trender i vår tids kapitalism. Är USA-imperialismen nere för räkning? Innebär den digitala plattformsekonomin en fjärde industriell revolution? Varför kan traditionell nationalekonomi inte …

Politik och marknad : kritiska studier av kapitalismens utveckling Läs mer »

Politik och marknad : kritiska studier av kapitalismens utveckling


Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975

Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot våld hat och terror i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela? Det är dessa frågor som författaren analyserar …

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975 Läs mer »

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975


Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård

Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård

Ornö under 500 år skildrar Ornös och Stockholms skärgårds utveckling från sent 1400-tal till nutid.  Här behandlas 1600-talets jordbruk och fiske 1700-talets rysshärjningar och pest 1800-talets övergång till en ny tid och 1900-talets avveckling av jordbruket. Huvudvikten ligger dock vid tematiska avsnitt som täcker ett vitt fält: från skola fattigvård post kommunikationer elektrifiering dagligvaruhandel och …

Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård Läs mer »

Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård


Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång fall och möjliga upprättelse

I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar. En hätsk debatt uppstod om vad som egentligen var orsaken och hypoteser har florerat friskt till höger och vänster. Men inga bärande utbildningspolitiska förklaringar har kunnat ledas i bevis. Den här boken spårar rötterna till den svenska skolans problem …

Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång fall och möjliga upprättelse Läs mer »

Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång fall och möjliga upprättelse


Schücks ABC

Schücks ABC

Schücks ABC är en alfabetisk uppslagsbok som på ett kortfattat och begripligt sätt förklarar hur samhällsekonomin fungerar. Och ekonomi går inte att bortse från den finns nästan överallt i vår vardag.   Här krävs inga särskilda förkunskaper utan boken kan läsas av alla som vill veta mer inom detta område. Den presenterar både fakta och …

Schücks ABC Läs mer »

Schücks ABC


Judendom

Judendom

Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet en gemenskap ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har studerats diskuterats tolkats och fungerat som vägledning i livet. Budskapet förkunnar att livet är en gåva …

Judendom Läs mer »

Judendom


Maria Magdalenas evangelium : text översättning och historisk bakgrund

Maria Magdalenas evangelium : text översättning och historisk bakgrund

De flesta källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium som här för första gången publiceras i svensk översättning är hjälten en kvinna. I denna tidigkristna skrift från 100-talet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin …

Maria Magdalenas evangelium : text översättning och historisk bakgrund Läs mer »

Maria Magdalenas evangelium : text översättning och historisk bakgrund


Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom kristendom och islam?

Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom kristendom och islam?

Världens tre stora monoteistiska religioner – judendomen kristendomen och islam – har många gemensamma rötter såväl historiskt som vad gäller trosföreställningar ritualer och dogmer. Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader. I denna bok klargör författaren vad som skiljer religionerna åt men han försöker i än högre grad finna det som förenar dem. Christer …

Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom kristendom och islam? Läs mer »

Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom kristendom och islam?


Kristendom : lära, fromhetsliv och historia

Kristendom : lära, fromhetsliv och historia

Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika många bekännare som islam. Men variationen i liv och lära mellan olika kristna kyrkor är stor. Ännu mer mångskiftande blir bilden om man ser till kristendomens tvåtusenåriga historia. Denna bok ger en helhetsbild av kristendomen …

Kristendom : lära, fromhetsliv och historia Läs mer »

Kristendom : lära, fromhetsliv och historia


Weimartyskland : löfte och tragedi

Weimartyskland : löfte och tragedi

En storslagen historik över Weimarrepubliken och ett livfullt porträtt av en historisk epok fylld av kreativa experiment och utopiska projekt. Weitz skildrar alla viktigare aspekter av Weimartyskland, från politiken till litteraturen, från arkitekturen till ekonomin, från filmen till ideologierna och inte minst kroppsfixeringen och de nya ’sexologernas’ recept för ett fulländat samliv. Författaren tar med …

Weimartyskland : löfte och tragedi Läs mer »

Weimartyskland : löfte och tragedi


Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

Denna ordbok är resultatet av en systematisk granskning av fyra viktiga delområden av ordförrådet:* Lömska ord och fällor, omfattande så kallade falsche Freunde, homonymer, homografer och ord med viss ljud-, form- eller betydelslikhet* Främmande ord och låneord* Geografiska namn, statsnamn och nationalitetsord* Prepositioner i prepositionsobjekt.’Lömska ord och fällor’ är en handbok för den tyskstuderande på …

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap Läs mer »

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap


Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914

Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864.Här skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av finansmarknaden, affärsbankernas och aktiebolagens genombrott och handelns och transportväsendet omvandling.Järnvägsnätets utbyggnad bidrog även …

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914 Läs mer »

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914


Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet

Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra närmaste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om varandras integritet, eller försvarar vi vår heder med stolthet och generositet? Varför är det så att två grannar eller kollegor, till och med två makar, väljer olika väg i avgörande stunder? Spelar – utöver variationer …

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet Läs mer »

Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet


Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550

Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550

Finns det något typiskt för medeltiden? Medeltiden tog slut någon gång mellan 1300 och det tidiga 1500-talet. Det var en tidsperiod då medeltiden mynnade ut i den moderna tiden. Avvecklingen av det gamla och utformandet av det nya samhället är ämnet för en ny bok Senmedeltiden. Europas historia 1300-1550 av Steinar Imsen, professor i historia …

Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550 Läs mer »

Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550


Leda som värd : Tio nycklar till framgång med värdskap

Leda som värd : Tio nycklar till framgång med värdskap

Leda som värd är den naturliga uppföljaren för alla oss som älskade Det goda värdskapet. Alla vi som fastnade för tanken att det är med värdskap vi vill möta varandra, oavsett om vi är gäster eller medarbetare, patienter eller kollegor.Leda som värd riktar in sig på frågan: Hur får man till det? Om jag vill …

Leda som värd : Tio nycklar till framgång med värdskap Läs mer »

Leda som värd : Tio nycklar till framgång med värdskap


Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek,  Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger   Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikesfödda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets av den stora flyktinginvandringen. Centrala frågor för politiken är: Vad kan skola och vuxenutbildning göra? Vilken roll …

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? Läs mer »

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?


Föräldraskapets politik – från 1900- till 2000-tal

Föräldraskapets politik – från 1900- till 2000-tal

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet. Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad …

Föräldraskapets politik – från 1900- till 2000-tal Läs mer »

Föräldraskapets politik – från 1900- till 2000-tal


Att utforska framtiden : valda perspektiv

Att utforska framtiden : valda perspektiv

Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Men samtidigt måste vi gardera oss: som forskningsobjekt är framtiden mycket speciell, eftersom den ännu inte existerar och det mycket få saker som vi kan veta …

Att utforska framtiden : valda perspektiv Läs mer »

Att utforska framtiden : valda perspektiv


Ingemar Ståhl : en ekonom för blandekonomin

Ingemar Ståhl : en ekonom för blandekonomin

Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik professor vid Lunds universitet 1971-2005. Han låg bakom bland annat dagens system för studiemedel och studielån som använts av flera miljoner svenskar. Boken inleds med en beskrivning av Ingemar Ståhls gärning som nationalekonom. Den följs av tolv översikter av forskare och kollegor som presenterar hans insatser. Sedan kommer …

Ingemar Ståhl : en ekonom för blandekonomin Läs mer »

Ingemar Ståhl : en ekonom för blandekonomin


Fåglar i staden

Fåglar i staden

Staden är full av djur av olika slag. Det kan verka överraskande, men tätortsmiljö och mänsklig aktivitet kan faktiskt gynna biologisk mångfald. Allra tydligast är detta i städernas fågelliv. Detta är en bok om fåglarnas moderna stadshistoria och människans betydelse för fågelfaunan och dess förändring. Det handlar om parkernas framväxt kring förra sekelskiftet, om vattendragens …

Fåglar i staden Läs mer »

Fåglar i staden


Vi åt aldrig lunch

Vi åt aldrig lunch

Mellan koja och slott går vägar som Lilian Ryd utforskar i sin roliga bok om kulturmönster i norr och söder och bland hög och låg. Vardagsfenomen som städning, promenader och lunchätning blir underhållande belysta. Men också religion, pengar, sjukdom och jämlikhet skärskådas. Författaren lägger ett pussel där egna erfarenheter av geografiska och sociala resor knyts …

Vi åt aldrig lunch Läs mer »

Vi åt aldrig lunch


Polska ubåtar i Mariefred : en nästan okänd episod från andra världskriget

Polska ubåtar i Mariefred : en nästan okänd episod från andra världskriget

’Visste du att det låg tre polska ubåtar internerade i Mariefred under andra världskriget?’ Nej, det är nog inte många som känner till de polska ubåtarnas öde. Historien tar sin början i september 1939, fem ubåtar får en order att patrullera havet utanför Polens gränser. Men operationen går helt fel och tre av ubåtarna hamnar …

Polska ubåtar i Mariefred : en nästan okänd episod från andra världskriget Läs mer »

Polska ubåtar i Mariefred : en nästan okänd episod från andra världskriget


Religion i Latinamerika

Religion i Latinamerika

De flesta latinamerikanska länder har under århundraden präglats av katolicism. Men idag är den religiösa situationen i Latinamerika mer mångfasetterad och svåröverskådlig än någonsin tidigare, och många av de omkring 600 miljoner invånarna bekänner sig till andra trosinriktningar.Boken är en bred översikt av religion i Latinamerika och består av tio delar, varav två är inriktade …

Religion i Latinamerika Läs mer »

Religion i Latinamerika


Korstågen : européer i heligt krig under 500 år

Korstågen : européer i heligt krig under 500 år

Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om denna rörelse som började …

Korstågen : européer i heligt krig under 500 år Läs mer »

Korstågen : européer i heligt krig under 500 år


Det goda värdskapet : konsten att få människor att känna sig välkomna

Det goda värdskapet : konsten att få människor att känna sig välkomna

Det goda värdskapet kom ut för första gången 2002 och blev en formidabel succé. Boken har översatts till engelska, norska, danska och holländska och mött läsare över hela världen, antingen direkt eller som komplement till en föreläsning inför tusentals anställda och deras ledare. På ett underhållande sätt, med många goda exempel, åskådliggörs begreppet värdskapet. Värdskap …

Det goda värdskapet : konsten att få människor att känna sig välkomna Läs mer »

Det goda värdskapet : konsten att få människor att känna sig välkomna


Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige

Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige

Hur ser relationerna ut mellan nyreligiöst helande, asiatiska traditioner, sekulär gymnastik och psykologi? Vilken roll spelar folkliga botandetraditioner och hur förhåller de sig till etablerad vård? Vilka helandemeto-der finns i dagens Sverige?Den ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk hälsa i Sverige har under de senaste årtiondena lett till en fullkomlig explosion av nya helandemetoder. …

Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige Läs mer »

Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige


Mystik och andlighet : kritiska perspektiv

Mystik och andlighet : kritiska perspektiv

Att definiera sig som andlig men inte religiös har blivit allt vanligare under efterkrigstiden och är en inställning vi ofta förknippar med new age eller nyandlighet. Medan religion för tankarna till förstelnade institutioner, rigida normer och yttre auktoritet, ses andlighet istället som ett individuellt och kreativt förhållande till högre makter och olika religiösa traditioner. Med …

Mystik och andlighet : kritiska perspektiv Läs mer »

Mystik och andlighet : kritiska perspektiv


Judiskt liv i Europa 1789-1933 : integrationsprocess med förhinder

Judiskt liv i Europa 1789-1933 : integrationsprocess med förhinder

Insikten hos de makthavande i Europa, i slutet av 1700-talet, om behovet av att i upplysningens anda integrera sina minoriteter, öppnade upp för judarnas uppbrott från sin gettoliknande isolering. Den tidperiod som följde, då den judiska kulturen mötte den europeiska, blev en framgångssaga. Men för sina insatser och spektakulära bidrag till den västerländska kulturen och …

Judiskt liv i Europa 1789-1933 : integrationsprocess med förhinder Läs mer »

Judiskt liv i Europa 1789-1933 : integrationsprocess med förhinder


Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?

Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?

Har riter och ritualer spelat ut sin roll i det moderna samhället? Eller har de bara ändrat karaktär genom att sätta individen i centrum istället för traditionen? Att vara deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig ses som en brist.Utanför kyrkans själavårdande samtal eller den kliniska terapins rum vill nya entreprenörer med ett terapeutiskt …

Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse? Läs mer »

Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?


Det svenska näringslivets historia 1864-2014

Det svenska näringslivets historia 1864-2014

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället.Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864. …

Det svenska näringslivets historia 1864-2014 Läs mer »

Det svenska näringslivets historia 1864-2014


Den rabbinska traditionen

Den rabbinska traditionen

Boken handlar om judisk bibeltolkning. Texter och textpraktiker är helt centrala för den rabbinska judendomen. Här undersöks grunderna för denna på en gång litterära, religiösa och hermeneutiska tradition samt den bakomliggande synen på uppenbarelsen. Frågan om den rabbinska kommentartraditionens legitimitet och auktoritet löper som en röd tråd genom boken. Hur förankrade det rabbinska etablissemanget sina …

Den rabbinska traditionen Läs mer »

Den rabbinska traditionen


Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal …

Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik Läs mer »

Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik


Svindleriets ädla konst : en idébiografi över Joseph Roth

Svindleriets ädla konst : en idébiografi över Joseph Roth

Joseph Roths författarskap infaller mellan två världskrig. Han deltar som frivillig i det första och hinner dö några månader innan det andra bryter ut. Krigets konsekvenser för människor som ska leva när det är över är ett viktigt tema i hans böcker. Utsattheten i de nya stater som uppstod efter 1918 löper som en röd …

Svindleriets ädla konst : en idébiografi över Joseph Roth Läs mer »

Svindleriets ädla konst : en idébiografi över Joseph Roth


Religion i Sverige

Religion i Sverige

Handboken om religioner är skriven av drygt 80 författare som tillsammans har skapat en heltäckande bild av rörelser, organisationer och den religiösa mångfalden i 2000-talet Sverige. Religionen utgör en viktig dimension i en rad mänskliga förehavanden. Det kan handla om mer eller mindre svårbegripliga väpnade konflikter, om terroriströrelser och om motsättningar mellan befolkningsgrupper runt om …

Religion i Sverige Läs mer »

Religion i Sverige


Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria

Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria

Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling.    I likhet med 1700-talets människor lever även vi i en tid av globalisering på gott och ont. Det gör att vi kan känna släktskap med …

Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria Läs mer »

Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria


Meningslöst lidande

Meningslöst lidande

Lidandets problem är fortfarande det största området inom ämnet religionsfilosofi. Boken introducerar och utvärderar ett av de starkaste argumenten mot Guds existens som filosofer reflekterar över idag. Författaren menar att det är viktigt att ta människors lidande på allvar, då lidandet i världen är av så fruktansvärd karaktär. Varför Gud tillåter lidande är en fråga …

Meningslöst lidande Läs mer »

Meningslöst lidande


Konsten att vara turkos : att välkomna sig själv och andra

Konsten att vara turkos : att välkomna sig själv och andra

Varför är värdskap viktigt? Tänk dig en värld där alla människor – vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare, känner sig väntade och välkomna, en värld där våra möten präglas av värdighet, respekt och medkänsla. År 2002 kom boken Den goda värdskapet. Konsten att få människor att känna sig välkomna. Den har nått läsare på fem …

Konsten att vara turkos : att välkomna sig själv och andra Läs mer »

Konsten att vara turkos : att välkomna sig själv och andra


Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro

Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro

Om vi har en religiös tro hur ska vi då förhålla oss till människor som har en annan religiös tro? Relationen mellan kristna och muslimer har idag en brännhet aktualitet. Finns här en oundviklig konflikt mellan två helt skilda världsbilder eller är kontaktytor värda att undersöka och vidareutveckla? Än mer konkret, hur ska en kristen …

Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro Läs mer »

Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro


Rulla till toppen