Appell Förlag

Tankens utåtvändhet : Georg Henrik von Wright som intellektuell

Tankens utåtvändhet : Georg Henrik von Wright som intellektuell

Georg Henrik von Wright var såväl en internationellt ryktbar filosof i den analytiska skolan som en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Att han vid ett framträdande i Stockholm lockade närmare 2 000 personer säger en del om hans stjärnstatus och roll som arketypen för en intellektuell. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. …

Tankens utåtvändhet : Georg Henrik von Wright som intellektuell Läs mer »

Tankens utåtvändhet : Georg Henrik von Wright som intellektuell


Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij Gusti Stridberg Kim Philby

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij Gusti Stridberg Kim Philby

Berättelsen om tre gåtfulla agenter som rörde sig genom ett Europa där det spanska inbördeskriget utgjorde en gemensam arena och där de passerade metropolerna Wien Berlin Moskva och Paris. Deras livsberättelser bjuder på spänning och överraskningar och ger nya ingångar till en politisk och ideologisk brytningstid. Porträtten ger också en bild av spioneriets kärna den …

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij Gusti Stridberg Kim Philby Läs mer »

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij Gusti Stridberg Kim Philby


Kritik

Kritik

Författaren Henry Parland (1908–1930) verkade under sin tid i Litauen (1929–1930) som journalist och kritiker i finländsk och litauisk press. I "Kritik" (utg. Per Stam) samlas för första gången hans samtliga artiklar på tyska och svenska både publicerade och tidigare otryckta. Parland introducerade judisk avantgardeteater sovjetrysk film och modern rysk litteraturteori för en finlandssvensk publik. Han …

Kritik Läs mer »

Kritik


Hildur Hult : konstnärslöfte i allkonstens tid

Hildur Hult : konstnärslöfte i allkonstens tid

Hildur Hult (1872–1904) föddes i Helsingfors men redan när hon var i sexårsåldern flyttade familjen till Sverige. Hon var rikt begåvad och trots att hennes liv avbröts tidigt genom plötslig sjukdom hann hon få flera prestigefyllda uppdrag och som ung kvinnlig konstnär sätta avtryck i en värld dominerad av män. Bland hennes verk märks särskilt …

Hildur Hult : konstnärslöfte i allkonstens tid Läs mer »

Hildur Hult : konstnärslöfte i allkonstens tid


Är Gud annorlunda?

Är Gud annorlunda?

En tankeväckande religionshistorisk essä om definitionen av Gudsbegreppet Guds existens och Guds väsen. Fokus ligger på teorier som avviker från de konventionella religionernas. Hur kan en person med ateistisk eller agnostisk uppfattning förhålla sig till dessa?Lennart Nordenfelt är professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik. Visa pris

Är Gud annorlunda?


Äga leva dö . från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen

Äga leva dö . från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen

Lär känna dina ägodelar och dig själv på djupet. Tomas Brytting reder ut villkoren för hur umgänget med föremål ska förmedla viktiga värden kanske till och med självkänsla och livsmening. De kan bli   egodelar och värdedon. Lika viktigt är existentiell städning att kunna skilja mellan det meningsfulla och det triviala. Vägen dit kantas av …

Äga leva dö . från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen Läs mer »

Äga leva dö . från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen


Etisk kod för chefer

Etisk kod för chefer

Organisationer och verksamheter styrs idag på ett sätt som ger minskat utrymmet för professionell kunskap och erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen och verksamheters behov. Rädslan för att göra fel riskerar att ta överhanden på bekostnad av syftet med verksamheten. Hur kan dessa situationer undvikas? Vad behövs för att etisk kunskap och etiskt ansvar …

Etisk kod för chefer Läs mer »

Etisk kod för chefer


Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum men relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. Författarna berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och visar …

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960 Läs mer »

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960


Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar

Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar

Amerikaminnen  återger berättelser från trettio Amerikafarare som lämnade Österbotten för att söka lyckan i landet i väster i början av 1900-talet. År 1916 började äventyret för många unga män med en flyktresa undan värnplikt till Sverige och därifrån vidare över Atlanten. Efter begränsningar i invandringen var det på 1920-talet många som flydde över gränsen från Kanada till …

Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar Läs mer »

Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar


Jag målar som en gud Ellen Thesleffs liv och konst

Jag målar som en gud Ellen Thesleffs liv och konst

Ellen Thesleff (1869–1954) var en av Finlands första expressionister och hör till Nordens mest framstående målare. Hon var en modig visionär och banbrytare i en tid då den moderna världen gjorde sitt intåg. Thesleff var också en kosmopolit som kände sig hemma i såväl Finland som i Paris och Florens. Hanna-Reetta Schreck är den första …

Jag målar som en gud Ellen Thesleffs liv och konst Läs mer »

Jag målar som en gud Ellen Thesleffs liv och konst


Min ljusa stad : Sally Salminen livet och litteraturen

Min ljusa stad : Sally Salminen livet och litteraturen

Plötsligt stiger någon ur ledet. Bryter med traditionen ifrågasätter vanorna och skapar oordning. Sally Salminen var sådan. Hon föddes som småbrukardotter i den åländska skärgården 1906. År 1930 emigrerade hon till depressionens USA för att arbeta som hembiträde. Under den knappa fritid hon hade skrev hon romanen  Katrina med vilken hon vann första pris i …

Min ljusa stad : Sally Salminen livet och litteraturen Läs mer »

Min ljusa stad : Sally Salminen livet och litteraturen


Astrid Sampe : förnyare av svensk industritextil

Astrid Sampe : förnyare av svensk industritextil

Astrid Sampes (1909–2002) mönster och tryck har fått stort genomslag i svenska hem. Sampe var chef för NK:s Textilkammare utbildad designer och därtill en skicklig affärskvinna.  Den brandsäkra glasfiber som hon introducerade i Sverige var ett viktigt bidrag till den tekniska utvecklingen. Sampe samarbetade med möbelformgivare och arkitekter i offentliga utsmyckningar och utställningar världen över. …

Astrid Sampe : förnyare av svensk industritextil Läs mer »

Astrid Sampe : förnyare av svensk industritextil


Per O. Hallman : stadsplanekonstens förnyare

Per O. Hallman : stadsplanekonstens förnyare

Per Hallman (1869–1941) var arkitekt stadsplanerare och Stockholms första stadsplanedirektör. Verksam i en nationalromantisk tid tillhörde han de ivrigaste representanterna för en konstnärlig stadsbyggnadskonst inspirerad av bland andra den österrikiske arkitekten och stadsplaneraren Camillo Sitte. Målsättningen var att tillgodose människors behov av funktion ljus luft och skönhet. Stockholm efter sekelskiftet 1900 var en storstad med växtvärk. Knappast …

Per O. Hallman : stadsplanekonstens förnyare Läs mer »

Per O. Hallman : stadsplanekonstens förnyare


Hushållsbok för Stensböle gård : recept råd och huskurer från 1700-talet

Hushållsbok för Stensböle gård : recept råd och huskurer från 1700-talet

Ett herrgårdshushåll i början av 1700-talet var en hel värld för sig.  Hushållsbok för Stensböle gård  illustrerar de mångskiftande sysslorna i en tid då självhushållning arbetsfördelning och praktisk erfarenhet var avgörande. För adelskvinnan som ledde hushållet och även ansvarade för tjänstefolkets och kreaturens välmående var en receptbok oumbärlig. I Barbro Hästeskos hushållsbok från Stensböle gård …

Hushållsbok för Stensböle gård : recept råd och huskurer från 1700-talet Läs mer »

Hushållsbok för Stensböle gård : recept råd och huskurer från 1700-talet


Sagor i urval

Sagor i urval

Sov du lilla videung Lasse liten och Hallonmasken har sjungits och lästs av generationer i hela Norden. Zacharias Topelius var banbrytande som författare för barn och den som på svenska etablerade barnlitteraturen som ny konstform. Han skrev fram barnets perspektiv med ett direkt tilltal lyhördhet och en stor portion humor.Topelius klassiska sagor visor och dikter …

Sagor i urval Läs mer »

Sagor i urval


Korea igår och idag. Historia politik och ekonomi

Korea igår och idag. Historia politik och ekonomi

Chosôn är Koreas ursprungliga namn och betyder Morgonstillhetens land. Men stillhet är knappast vad som utmärker Koreahalvöns historia eller dess samtid. Med sitt läge mellan Kina och Japan har Korea under årtusenden utgjort slagfält för främmande krigsherrars maktanspråk.  Det senaste exemplet är när Korea efter andra världskriget befriades från den japanska ockupationen bara för att slitas …

Korea igår och idag. Historia politik och ekonomi Läs mer »

Korea igår och idag. Historia politik och ekonomi


Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige

Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige

Sveriges historia har vita fläckar  – det tydliggör denna genreöverskridande berättelse om konungariket Sveriges relationer till de främmande. Maria Ripenberg avslöjar hur den svenska rasism som vi idag kan bevittna vilar på en historisk grund som under långa tider varit okänd/förtigen. Författaren blandar en personlig berättelse med djupdykningar i bland annat Sveriges deltagande i slavhandeln …

Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige Läs mer »

Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige


Latinsk grammatik Grammatica Latina

Latinsk grammatik Grammatica Latina

I  Latinsk grammatik – Grammatica Latina  beskrivs det latinska språket från en elementär till en mer avancerad nivå. Därför lämpar sig boken såväl för nybörjare som för den som vill fördjupa sina grammatiska kunskaper. I allt väsentligt vilar den på traditionell grund den som Donatus etablerade på 300-talet – men beskrivningen är modern och författaren …

Latinsk grammatik Grammatica Latina Läs mer »

Latinsk grammatik Grammatica Latina


Stora finlandssvenska festboken

Stora finlandssvenska festboken

Hur har den svenskspråkiga befolkningen i Finland firat årets festdagar och livets högtider från 1800-talet fram till idag? Utöver de självklara högtiderna som jul påsk och midsommar får vi veta mer om traditionerna kring Runebergsdagen sjusovardagen halloween och svenska dagen. I bokens andra del presenteras de individuella livsfesterna från barnsängskalas och skolårets festligheter till bröllop födelsedagskalas …

Stora finlandssvenska festboken Läs mer »

Stora finlandssvenska festboken


Biblioterapi : hälsofrämjande läsning i teori och praktik

Biblioterapi : hälsofrämjande läsning i teori och praktik

Kan vi må bättre genom att läsa litteratur? Vilken litteratur i så fall? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Frågorna utgör utgångspunkter i det första större verket om biblioterapi på svenska.Cecilia Pettersson är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet. Hon har forskat i biblioterapi sedan 2011 …

Biblioterapi : hälsofrämjande läsning i teori och praktik Läs mer »

Biblioterapi : hälsofrämjande läsning i teori och praktik


Stig Wennerström : myten om en svensk storspion

Stig Wennerström : myten om en svensk storspion

”Det är från polisen. Översten är anhållen.” I juni 1963 skakade avslöjandet av Stig Wennerströms förräderi Sverige. Han hade hunnit lämna ut minst 20 000 sidor hemliga dokument till Sovjetunionen innan han avslöjades. Wilhelm Agrell minns hur hans far Jan Agrell chef för Militärpsykologiska institutet under strängt kontrollerade former hämtades i en mörkgrön bil för …

Stig Wennerström : myten om en svensk storspion Läs mer »

Stig Wennerström : myten om en svensk storspion


Augusta Lundin : haute couture på svenska

Augusta Lundin : haute couture på svenska

Första gången mode-Sverige vaknade till medvetande var när Augusta Lundin öppnade sitt modehus vid Brunkebergstorg på 1870-talet. Runt sekelskiftet 1900 ansågs Mamsell Augusta vara modets okrönta drottning. Det som ger Augusta Lundin en särskild plats i svensk modehistoria är det skickliga sömnadsarbetet hon var aldrig klädskapare i ordets rätta bemärkelse eftersom hon inte tog fram egna …

Augusta Lundin : haute couture på svenska Läs mer »

Augusta Lundin : haute couture på svenska


Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij, Gusti Stridberg, Kim Philby

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij, Gusti Stridberg, Kim Philby

Berättelsen om tre gåtfulla agenter som rörde sig genom ett Europa där det spanska inbördeskriget utgjorde en gemensam arena och där de passerade metropolerna Wien, Berlin, Moskva och Paris. Deras livsberättelser bjuder på spänning och överraskningar och ger nya ingångar till en politisk och ideologisk brytningstid. Porträtten ger också en bild av spioneriets kärna, den …

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij, Gusti Stridberg, Kim Philby Läs mer »

Tre spioner i kallt krig : Valter Krivitskij, Gusti Stridberg, Kim Philby


Indien en reportageresa

Indien en reportageresa

Ett nytt individualistiskt och modernt Indien – där gamla traditioner ifrågasätts – växer fram. Fattiga föräldrar satsar allt på sina barns utbildning och skickar dem till privata skolor och den växande medelklassen organiserar sig mot korruptionen. Unga indier vill gifta sig av kärlek, kvinnor vill själva forma sina liv och lågkastiga protesterar mot de orättvisor …

Indien en reportageresa Läs mer »

Indien en reportageresa


Sörja ett liv, leva ett annat : om flyktingens mörker och ljus

Sörja ett liv, leva ett annat : om flyktingens mörker och ljus

”Flyktingfrågan, invandringen och integrationen är vår tids stora politiska angelägenhet. Trots detta är det som om flyktingarna förblir anonyma. Min mamma var en av de tusentals som flydde över Östersjön från Estland krigshösten 1944. Hela livet har jag velat förstå henne, och vad som händer inuti en människa som tvingas lämna ett liv bakom sig …

Sörja ett liv, leva ett annat : om flyktingens mörker och ljus Läs mer »

Sörja ett liv, leva ett annat : om flyktingens mörker och ljus


Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020

Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020

Finland och Sverige har en lång gemensam demokratihistoria. Men vilka är skillnaderna och varför? Och vilka utmaningar har funnits på vägen? Här studeras vändpunkter i de båda ländernas samhällsutveckling i ett spänningsfält mellan de politiska kulturerna, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin. Författarna gör nedslag i 1900-talets ytterlighetsrörelser och analyserar effekterna av det snabbt framväxande industri- och …

Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020 Läs mer »

Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020


Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

1970-talets känslomönster utmärktes av en dröm om mänsklig gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i kontakt med sig själv och andra, att söka det äkta, det naturliga, det autentiska och nå en öppenhet. Man ville att det skulle kännas på ett visst sätt att arbeta, vila, skapa, vara solidarisk, konsumera, ha …

Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet Läs mer »

Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet


Dikt och ideologi. Gösta Åhgrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-talspoesi

Dikt och ideologi. Gösta Åhgrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-talspoesi

Anna Möller-Sibelius undersöker den finlandssvenska poesin under 1960- och 1970-talen utgående från tre centrala författare: Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson. Hon diskuterar motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav, och visar att den konflikten är produktiv. Perspektivet är idéhistoriskt. Förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och blasfemiska Jesus-dikter är exempel på sådant som behandlas …

Dikt och ideologi. Gösta Åhgrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-talspoesi Läs mer »

Dikt och ideologi. Gösta Åhgrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-talspoesi


’Mitt språk är ej i orden’ : Gunnar Björlings liv och verk

’Mitt språk är ej i orden’ : Gunnar Björlings liv och verk

Den första biografin över den finlandssvenske författaren Gunnar Björling (1887-1960). Numera betraktad som en av de främsta litterära modernisterna, fick Björling under sin livstid kämpa för att nå uppskattning och förståelse. Redan innan han 1922 som 35-åring debuterade som diktare, var han i vänkretsen känd som ”profeten”, och hade en avgörande betydelse i många unga …

’Mitt språk är ej i orden’ : Gunnar Björlings liv och verk Läs mer »

’Mitt språk är ej i orden’ : Gunnar Björlings liv och verk


Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi

Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi

Chosôn är Koreas ursprungliga namn och betyder Morgonstillhetens land. Men stillhet är knappast vad som utmärker Koreahalvöns historia, eller dess samtid. Med sitt läge, mellan Kina och Japan, har Korea under årtusenden utgjort slagfält för främmande krigsherrars maktanspråk.  Det senaste exemplet är när Korea, efter andra världskriget, befriades från den japanska ockupationen, bara för att slitas …

Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi Läs mer »

Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi


Ghachar Ghochar

Ghachar Ghochar

En ung man sitter på Kaffehuset, där han varit alldeles för ofta under den senaste tiden. Kyparens närvaro ger honom en smula lugn då han har svårt att bringa klarhet i sina tankar. De är tilltrasslade på ett sätt som påminner om ordet "ghachar ghochar" – det alldeles egna uttryck som hans hustru Anita anförtrott …

Ghachar Ghochar Läs mer »

Ghachar Ghochar


Rulla till toppen