Sjöväder : praktisk meteorologi för båtfolk

Sjöväder : praktisk meteorologi för båtfolk

Sjöväder – praktisk meteorologi för båtfolk är en modern väderbok, som ger handfast vägledning bl.a. i hur man använder Internet för sina beslut ombord. Läsaren kastas direkt in i problematiken kring att förstå och kunna tillämpa den väderinformation som står till buds när man ska fatta beslut om sitt seglande/båtåkande. Vad berättar sjöväderprognosen? Vad berättar den inte? Kan man med egna iakttagelser i båten tillföra något till de allmänna prognoserna? Vilka moln berättar om kommande väderomslag? Vilka väderprognoser kan man lita på? När är risken för felprognoser stor? Boken behandlar naturligtvis inte bara de grundläggande meteorologiska begreppen, utan ger också en inblick i de finskaliga vind- och vädermönster som är så betydelsefulla för vädret i våra skärgårdar. Ett kapitel handlar t.ex. om lokala vindsystem i skärgårdsmiljö. Målgruppen är i första hand de som läser till dagens båtkörkort, förarintyg eller kustskepparexamen, men boken kan med fördel också läsas av dem som har erfarenhet av båtliv och som känner att det här med väder, det är spännande. Här finns också många övningsuppgifter, där man kan testa sig själv och besättningen, som förmodligen kan starta givande diskussioner ombord. Anders Ljungkvist är marin- och flygmeteorolog, långseglare, före detta tv-meteorolog och privatflygare med stor erfarenhet också av skärgårdsväder. Han har undervisat i vädrets mysterier i över 30 år. I boken Sjöväder ger han sin samlade bild av väsentligheterna när det gäller att använda väderinformationen till klokt beslutsfattande ombord på en båt. Ett förhållningssätt som har många beröringspunkter med hur man som pilot utnyttjar väderunderlaget inför flygning.

Läs mer om Sjöväder : praktisk meteorologi för båtfolk

Sjöväder : praktisk meteorologi för båtfolk

Naturvetenskap

Hitta Sjöväder : praktisk meteorologi för båtfolk även hos:
Rulla till toppen