Sexualiteten

Sexualiteten

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder en – för många säkert förvånande – bild av Freuds hållning i ämnet som öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Eftersom Freuds uppfattningar blivit föremål för så många missuppfattningar och vantolkningar är det av stor betydelse att alla hans texter i ämnet nu finns tillgängliga med en enhetlig språkdräkt och utförliga redaktionella textkommentarer. Genom en serie artiklar kan vi följa hur Freuds syn på sexualiteten växer fram. Han diskuterar bland annat sexualitetens roll för uppkomsten av neuroser, det lilla barnets föreställningar om sexualitet, oidipuskomplexet och kvinnlig homosexualitet. Bandet innehåller också tre bidrag om kärlekslivets psykologi. Det centrala verket i boken är en nyöversättning av Tre avhandlingar om sexualiteten som utkom 1905 och som Freud flera gånger utvidgat och tillfört nya rön. Här presenterar han sina viktigaste slutsatser om sexualiteten. I denna text, liksom i artiklarna, klargör Freud hur människans personlighetsutveckling är förankrad i kroppen. Men han inskränker sig inte till det biologiska utan han fäster avgörande betydelse vid den upplevda såväl som den omedvetna kroppsupplevelsen. Denna ’psykiska kropp’ är källan till de önskningar och begär som påverkar hur människan lever sitt liv. Pressröster om den inbundna utgåvan av Sexualiteten i serien Samlade skrifter: ’Den toleranta, nyanserade och reflekterande syn han anlägger på frågor som rör sexualitetens olika former känns utomordentligt aktuell och viktig.’ (Jan Bärmark, BTJ) ’Freud i original är roligare att läsa än hans uttolkare.’ (Stefan Holmberg, Norra Västerbotten) ’Jag tycker ni skall läsa bokjäveln.’ (Maja Lundgren, Aftonbladet) Översättning Ingrid Wikén Bonde, Christian Nilsson Sigmund Freud (1856–1939), österrikisk läkare och författare. Psykoanalysens grundare. Volymansvarig: Ludvig Igra är verksam som psykoanalytiker, utbildningsanalytiker och handledare. Han har givit ut flera böcker på Natur och Kultur.

Läs mer om Sexualiteten

Sexualiteten

Filosofi & Religion

Hitta Sexualiteten även hos:
Rulla till toppen