Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet

Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet

Arbete med sociala relationer, värdefrågor samt arbete för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa har en lång historisk tradition inom svensk skola. Hur de sociala, värdemässiga och hälsorelaterade frågorna har angripits, och vilken gestaltning de fått i olika skol- och förskolepraktiker har dock skiftat över tid. I den här boken studeras skolans och förskolans arbete med sociala relationer, konflikthantering och värdegrundsarbete som görs under benämningen Livskunskap, och/eller bedrivs utifrån manualbaserade program för social och emotionell träning. I skolans värld kommer ständigt nya program som rör exempelvis entreprenöriellt lärande eller läs- och skrivutveckling. Vad kan man lära inför mötet med dessa program, som gör anspråk på att lösa olika slags skol- och samhällsproblem, utifrån erfarenheter av de socioemotionella programmen? Det är en av flera viktiga frågor som författarna diskuterar i boken. Boken uppmuntrar till diskussioner, något som är avgörande både för att värna kvalitet i verksamheten, men också för att lärarna ska bibehålla det professionella initiativet när nya trender förs in på skolarenan. Åsa Bartholdsson är lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna. Eva Hultin är docent och lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. Andreas Bergh är lektor i pedagogik vid Örebro universitet, men är 2014–2016 verksam som postdok. i pedagogik vid Uppsala universitet. Tomas Englund är professor emeritus vid Örebro universitet och bedriver bland annat läroplansteoretisk och didaktisk forskning med inriktning mot utbildning som medborgerlig rättighet. Anna-Lena Englund är universitetsadjunkt i pedagogik och filosofie licentiat i sociologi. Hennes forskning är inriktad mot jämnårigsocialisation. Johanna Gustafsson Lundberg är docent och lektor i teologi och etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Sara Irisdotter Aldenmyr är docent och lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Camilla Löf är lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning yngre barns lärande vid Malmö högskola. Anette Wickström är lektor i socialantropologi vid Linköpings universitet.

Läs mer om Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet

Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet

oklassificerat, Övrigt

Hitta Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet även hos:
Rulla till toppen