Sanning och konsekvens

Sanning och konsekvens
Sanning och konsekvens
Beskrivning av Sanning och konsekvens

Att begrepp som postfaktisk och alternativa fakta har vunnit insteg i vår vokabulär vittnar om sanningens ambivalenta status i samtiden. Vem kan idag göra anspråk på att äga sanningen? Står sanningen att finna utanför kulturen eller är den av nödvändighet en social konstruktion som tjänat vissa syften? I detta nummer utforskar författarna sanningsbegreppets förändrade villkor i en tid av växande demokratiskt underskott filterbubblor pandemier och hotande klimatkollaps. Tidens tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet vision och identitet belyses ur olika perspektiv.

Läs mer om Sanning och konsekvens...


Sök bästa pris på Sanning och konsekvens hos: