Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

SAMBOBOKEN beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och och andra fordringsägare. Många människor tror att sambolagen ger parterna samma rättigheter som gifta par, andra att samboförhållanden inte alls regleras genom lag. I den här boken kan du läsa om hur det förhåller sig. Boken ger många praktiska råd om vad samboparet ska tänka på när samboförhållandet inleds och i samband med en separation. Även skattesituationen för sambor behandlas. Det gäller främst förmögenhetsskatten, men även arvs- och gåvoskatt. Ur innehållet: Nya sambolagens regler Skillnad jämfört med äktenskap och registrerat partnerskap Heterosexuella och homosexuella förhållanden Vad räknas som samboförhållande? När och hur inleds ett samboförhållande? Samboavtal Öppen och dold samäganderätt Egendom för gemensamt bruk Bodelning Jämkning av bodelning Separation Gemensam bostad och bohag Övertaganderätt till bostad Utmätning mot sambo Arvslott och laglott Testamente Arvs- och gåvoskatt

Läs mer om Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

Juridik

Hitta Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning även hos:
Rulla till toppen