Björn Lundén Information AB

Hjälp : skatteverket kommer!

Hjälp : skatteverket kommer!

Hos många företagare finns en bävan för Skatteverket och dess kontrollmöjligheter. Den här boken visar hur du kan undgå att bli föremål för Skatteverkets intresse men framför allt hur du bör göra – och inte göra – om du ändå skulle bli utsatt för en granskning.

Hjälp : skatteverket kommer!

Byte från enskild firma till aktiebolag : en praktisk handbok

Byte från enskild firma till aktiebolag : en praktisk handbok

Det här är en praktisk handbok som både beskriver fördelarna och nackdelarna med aktiebolag kontra enskild firma och visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag.Boken vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor.Boken innehåller ett utförligt praktiskt exempel som visar hur det går …

Byte från enskild firma till aktiebolag : en praktisk handbok Läs mer »

Byte från enskild firma till aktiebolag : en praktisk handbok

VD-boken : handbok för styrelse och VD

VD-boken : handbok för styrelse och VD

VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i hans eller hennes mångskiftande arbete och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag.VD företräder sitt företag externt mot kunder, leverantörer, myndigheter och det omgivande samhället. Internt samarbetar VD med ägarna, styrelsen – som gett uppdraget – ledningsgruppen, anställda och …

VD-boken : handbok för styrelse och VD Läs mer »

VD-boken : handbok för styrelse och VD

Jord & Skogsbruk : skatt och ekonomi för dig som arbetar med jord och skog

Jord & Skogsbruk : skatt och ekonomi för dig som arbetar med jord och skog

JORD- & SKOGSBRUK ger dig mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer av ditt jordbruk eller skogsbruk.Boken är en perfekt handbok för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett skogsbruk och vill lära dig hur skattereglerna fungerar – antingen för att …

Jord & Skogsbruk : skatt och ekonomi för dig som arbetar med jord och skog Läs mer »

Jord & Skogsbruk : skatt och ekonomi för dig som arbetar med jord och skog

Försäljningsteknik : om konsten att sälja

Försäljningsteknik : om konsten att sälja

FÖRSÄLJNINGSTEKNIK visar på ett handfast sätt hur du kan förbättra dina säljresultat. Alla människor kan visserligen sälja. Men för att bli framgångsrik krävs att du vet hur säljprocessen fungerar och hur du tillfredsställer kundens behov utan att göra avkall på dina egna. Dessa och många andra kunskaper ger den här boken. Ur innehållet: Utveckla din …

Försäljningsteknik : om konsten att sälja Läs mer »

Försäljningsteknik : om konsten att sälja

Skatteplanering i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd angående maximering av pension och sjukpenning. Inkomstuppdelning i familjen ger fördelar och likaså att fundera över om räntefördelning och …

Skatteplanering i enskild firma Läs mer »

Skatteplanering i enskild firma

Stiftelser

Stiftelser

STIFTELSER är en praktisk handbok för dig som ska bilda en stiftelse, sitter i styrelsen, eller på annat sätt är engagerad i en stiftelse. Boken förklarar utförligt och med många exempel hur en stiftelse bildas och drivs.Boken tar utförligt upp de juridiska bestämmelser som styr verksamheten i en stiftelse, men den behandlar även andra områden …

Stiftelser Läs mer »

Stiftelser

Eget aktiebolag

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är en bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller både juridiken och beskattningen. Du får många avdrags- och skatteplaneringstips.Som litet aktiebolag omfattas du av de så kallade fåmansreglerna.I …

Eget aktiebolag Läs mer »

Eget aktiebolag

Fåmansföretag & Skatteplanering

Fåmansföretag & Skatteplanering

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, omstruktureringar, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning.En stor del av boken tar upp vilka möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster.En utförlig deklarationshandledning …

Fåmansföretag & Skatteplanering Läs mer »

Fåmansföretag & Skatteplanering

Enskild firma

Enskild firma

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok för alla som har eller tänker starta enskild firma. Boken passar även utmärkt som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer.Har du koll på vilka avdrag du får göra i din verksamhet? Kan du utnyttja räntefördelningen? Vet du hur expansionsfonden fungerar i enskild firma? Hur hanterar man egna uttag?I boken finns …

Enskild firma Läs mer »

Enskild firma

Bokföring : praktisk handbok med konteringsexempel

Bokföring : praktisk handbok med konteringsexempel

BOKFÖRING är en praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner.Boken är uppdaterad med senaste BAS-kontoplanen, anpassad till nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10 och BFNAR 2017:3) och uppdaterad med de skatte- och momsregler som gäller från 2018.BOKFÖRING är ett utmärkt uppslagsverk för alla som …

Bokföring : praktisk handbok med konteringsexempel Läs mer »

Bokföring : praktisk handbok med konteringsexempel

Fastighetsmoms

Fastighetsmoms

FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt och du får en hel del tips och råd. Fastigheter är det momsområde som innehåller flest särregleringar. Det är lätt att göra fel när ett antal olika regler …

Fastighetsmoms Läs mer »

Fastighetsmoms

Bokslutsanalys

Bokslutsanalys

BOKSLUTSANALYS är boken för alla som vill lära sig läsa, förstå och tolka information från bokslut och årsredovisningar. Här beskrivs utförligt hur man gör olika slags analyser. Vi gör en praktiskt inriktad genomgång av bokslutets olika delar. Vi går även igenom skillnaderna mellan bokslut i olika företagsformer, nyckeltalsanalys, konkurrentbevakning, företagsvärdering, datoriserad analys mm. Ur innehållet: …

Bokslutsanalys Läs mer »

Bokslutsanalys

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet. Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi …

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik Läs mer »

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Revision i föreningar

Revision i föreningar

REVISION I FÖRENINGARär en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet. Vilka handlingar har revisorn egentligen rätt att se? Vem …

Revision i föreningar Läs mer »

Revision i föreningar

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning

SAMBOBOKEN beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och och andra fordringsägare. Många människor tror att sambolagen ger parterna samma rättigheter som gifta par, andra att samboförhållanden inte alls regleras genom lag. I den här boken kan du läsa om hur det förhåller sig. Boken ger många praktiska råd om …

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning Läs mer »

Samboboken : juridik, ekonomi, beskattning
Rulla till toppen