R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar

R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar

Läromedlet för den som behöver praktiskt lära sig hur ekonomisk redovisning med budgetering, kontering och bokslut m.m. går till i ett företag. Faktaboken ger grunderna, Övningsboken ger träningen. Utförliga lösningar finns i Kommentarer och lösningar. Till materialet finns också en nedladdningsbar lärarhandledning. Läs mer Utmärkande drag – Ett nytt flexibelt alternativ för kursen redovisning 1 – Klart och koncist faktastoff – Många uppgifter i stigande svårighetsgrad – Innehåller aktuella företagsreportage och mindre praktikfall – Interaktiva övningar på webben – Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram R2000 Redovisning 1 är framtagen i första hand för gymnasiekursen redovisning 1. Läromedlet tar upp följande: – Olika typer av företag och företagsformer samt hur man registrerar företag, firmanamn etc. – Grundläggande lagar, såsom Bokföringslagen och Årsredovisningslagen samt andra bestämmelser som styr företagens verksamhet inklusive hur man betalar skatter och avgifter – Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning och revision – Budgeteringens syfte, innehåll och utformning, inklusive kostnads- och intäktsanalys – Bokföringens grunder inklusive olika bokföringsrutiner och kontering – Bokslut, periodisering, bokslutsanalys och revision – Ekonomiska rapporter och blanketter, årsredovisning, uppföljning och ekonomiska nyckeltal – Datoriserad redovisning och datasäkerhet R2000 Redovisning 1 består av en Faktabok med lättfattlig och informativ text, kryddad med många klargörande exempel, intresseväckande företagsreportage och yrkesporträtt. I Övningsboken finns olika sorters tillämpningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Den probleminriktade pedagogiken finns i form av praktikfall som sätter ekonomisk redovisning i sitt sammanhang. På webben under adress http://b2b.liber.se finns interaktiva och självrättande övningar. Utförliga lösningar till Övningsbokens uppgifter finns i R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar. För läraren/handledaren finns en nedladdningsbar Lärarhandledning med bland annat planeringsförslag, metodiska tips, pedagogiska genomgångar av läromedlets olika delar, Power Point-presentationer och förslag på prov-/extrauppgifter. Materialet täcker väl momenten i kursen redovisning 1 i gymnasiet och komvux, liksom kurser inom övrig vuxenutbildning, inklusive Yrkeshögskolan. Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Om författarna Jan-Olof Andersson och Cege Ekström har båda mångårig erfarenhet som lärare i ekonomiska ämnen och av att driva egen konsultverksamhet. De har också skrivit ett flertal böcker i ekonomiska och juridiska ämnen.

Läs mer om R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar

R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar

Ekonomi & Management

Hitta R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar även hos:
Rulla till toppen