Projektledning

Projektledning

I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller inom projektledning. Läs mer Eftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras fem exempel i boken: Spårvägsprojektet, Pacemakerprojektet, Kick-off-projektet, Stadsutvecklingsprojektet och Lönsamhetsprojektet. Med hjälp av dessa beskrivs planering av projekt med avseende på tid, funktion och ekonomi; ledning och styrning av projekt samt överlämning och avslut av projekt. Bokens fokus är ledning av det enskilda projektet, men detta sätts även in i ett större sammanhang – i förhållande till den organisation eller det företag där projektet befinner sig och andra projekt som det enskilda projektet kan hänga ihop med på något sätt. Denna andra upplaga av boken har reviderats utifrån den återkoppling författarna fått av undervisande lärare och aktiva projektledare via enkäter och intervjuer. Boken har fått en ny struktur och har kompletterats med nya exempel och ny forskning inom området. Vissa kapitel, t.ex. kapitel 5 om projektekonomi, har reviderats kraftigt. Boken vänder sig både till dig som studerar projektledning och till dig som står inför utmaningen att leda ditt första projekt. Om författarna Anette Hallin docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola. Hon har tidigare arbetar på Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation vid KTH, där hon 2009 disputerade på en avhandling om ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Anette är utbildad lärare och har bland annat undervisat i projektledning, både på högskola och i näringslivet. Hon är även associerad forskare vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tina Karrbom Gustavsson har forskat och undervisat i projektledning på universitet och högskolor i Sverige och internationellt sedan 1999. Hon har också lett kurser i projektledning för företag. Hennes avhandling handlade om den informella kommunikationens betydelse i internationella, komplexa projekt. Efter att ha verkat som projektledare och direktör för ett regionalt utvecklingsprojekt arbetar hon nu som universitetslektor, docent och prefekt vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH.

Läs mer om Projektledning

Projektledning

Ekonomi & Management

Hitta Projektledning även hos:
Rulla till toppen