Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål.

Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål.
Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål.
Beskrivning av Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål.

I boken Professionell Feedback- Medvetna Mötens Magi- får du nya infallsvinklar och konkreta tips på hur du kan bli bättre på att både ge, be om och ta emot feedback. Professionell Feedback vänder sig till ledare/medarbetare och belyser hur man genom kommunikationsträning och feedback (återkoppling) på samspelet mellan människor skapar en friskare arbetsplats med bättre stämning och samarbete – och i förlängningen också en mer effektiv, lönsam och framgångsrik verksamhet. Du får även en inblick i hur grupper fungerar. Boken Professionell Feedback är Sveriges mest sålda bok om feedback och är nu inne på 6 upplagan och har . Under 2016 kom boken även ut på engelska: Professional Feedback ISBN 978-91-87225-04-8.I professionell Feedback för du tips, verktyg, metoder, insikter, checklistor på hur du kan skapa utveckling och själv utvecklas.Den nya utökade omarbetade version 6 belyser förutom hur man skapar en feedbackkultur även hur man kan skapar en utvecklingskultur och har med flera nya modeller med konkreta exempel. Boken handlar även om grupputveckling, konflikthantering, ledarskap, personlig utveckling och hur man kan skapa framgångsrika grupper med kulturella skillnader som till exempel i mångkulturella grupper.Första upplagan av Professionell Feedback blev nominerad till Årets Bok-stöd av Sveriges HR-förening och tidningen Personal & Ledarskap. Juryns motivering: ’Att använda feedback på rätt sätt är en konst, som den här boken lär ut på ett komprimerat och lättsmält vis, utan att bli ytlig.’ Under arbetet med sjätte upplagan har jag haft dessa ord som ledstjärna.Boken Professionell feedback ingår i många program för ledarutveckling, i många högskoleutbildningar och UGL-utbildningar då boken förutom feedback täcker in ledarutveckling, grupputveckling, personlig utveckling och konflikthantering.Läs mer om Stefan Gunnarsson och feedback: www.feedbackakademin.se

Läs mer om Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål....


Sök bästa pris på Professionell feedback om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål. hos: