Organisering och ledning

Organisering och ledning

HUR LEDER MAN EN FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION? Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Dessutom behandlas förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken bygger på såväl klassisk som modern forskning, med många svenska exempel. Läs mer Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisering och ledning, utan också vill åstadkomma något med denna kunskap, som blivande chef/ledare eller entreprenör. Stor vikt läggs därför vid att göra teorierna praktiskt tillämpliga. Samtidigt finns en kritiskt ifrågasättande hållning, vars syfte är att öppna för nya insikter och inspirera till alternativa lösningar. I appendix får studenten förslag på forskningsfrågor samt metoder till examensarbeten inom området organisering och ledning. Denna nya upplaga är genomgående reviderad och uppdaterad. Kapitlet om organisationsstruktur har utökats och kapitlen om förändring och förnyelse har komprimerats för att lyfta fram det viktiga på ett bättre sätt. Dessutom har de olika kapitlen om ledarskap justerats och strukturerats om för att öka tydligheten kring ledarskap i olika organisationer och situationer. SAGT OM BOKEN: Forslund presenterar gällande kunskap om organisering och ledning på ett både överskådligt och intresseväckande sätt. Utmärkt såväl för studenter, som ska förstå organisationers värld, som för chefer, som ska navigera däri. – Margareta Hult-Gårdmo, universitetslektor och organisationskonsult En unik bok. Genom sitt fokus på organisering och dess ledarskapspraktik får vi äntligen en text som flyttar uppmärksamheten från tröga strukturer till dynamiska processer, inte minst genom att bjuda in entreprenörskapet som en förnyelsekraft. – Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet/ Högskolan i Jönköping Det är ovanligt att en lärobok är snygg, både på ut- och insidan. Det ger en annan läsupplevelse. Sen förklarar den bra också. – Student vid Högskolan på Gotland Det är som om man hör Magnus prata när man läser. Man känner igen det där resonerandet som vi hade på träffarna. Å ena sidan och å andra sidan. Man får reflektera mycket. Det är bra. – Ekonomichef, deltagare på uppdragsutbildning En matnyttig tegelsten för studenten, chefen och konsulten. – Tidningen Personal och Arbetsliv Jag ville bara skriva några rader och tacka för en riktigt bra bok! Introduktionen till varje kapitel har underlättat att placera det lästa i ”rätt fack” och kunskapsnivån har varit jämn hela vägen. Är också glad för den höga språkliga kvaliteten genom hela boken. – Student vid Örebro universitet Denna bok skiljer sig genom den tydliga forskningskopplingen samtidigt som den riktar sig till praktiskt verksamma ledare. – Lä

Läs mer om Organisering och ledning

Organisering och ledning

Ekonomi & Management

Hitta Organisering och ledning även hos:
Rulla till toppen