Organisationers vardag : sett underifrån

Organisationers vardag : sett underifrån

Denna bok bygger på berättelser från vardagen ute i olika organisationer – en vardag som förvånansvärt ofta varken är välordnad eller rationell. Berättelserna är skrivna av unga människor och speglar deras kontakter med arbetslivet i dagens Sverige. Tack vare detta underifrånperspektiv ges utrymme för vardagliga tankar och mänskliga känslor, något som lätt försvinner i de teoretiska framställningar som görs i traditionella läroböcker. Läs mer Boken är indelad i sju tematiska kapitel: • Första kontakten med arbetsplatsen • Ordning och oreda • Ledare och chefer • Arbetskolleger • Makt och maktlöshet • Etik och arbetsmoral • Sista tiden på arbetsplatsen. Varje kapitel inleds med en teoretisk översikt med anknytning till kapitlets tema. Sedan följer ett antal berättelser som kommenteras utifrån kapitlets inledande modeller och begrepp. Kapitlen avslutas med diskussionsfrågor och tips för vidare läsning. Boken utgör ett unikt sätt att förbereda studenter, såväl praktiskt som teoretiskt, på de situationer som de kommer att möta i sin yrkeskarriär. I denna andra reviderade upplaga har referenslitteraturen uppdaterats för att återspegla den senaste utvecklingen inom olika delområden och en del av de konkreta fallbeskrivningarna har blivit ersatta eller kompletterade med nyare fall. Sagt om bokens första upplaga Bokens första upplaga fick priset ”Årets bokstöd – Akademiska priset 2004” av Centrum för personal och utveckling tillsammans med tidskriften Personal och ledarskap. Ur juryns motivering: ”I stället för att skriva ännu en teoretisk organisationsbok med några pliktskyldiga fallbeskrivningar längst bak har dessa författare gjort något mycket uppiggande. De startar med alldeles sanna, verkliga och osminkade vardagsberättelser från unga människors första kontakt med yrkeslivet. Sedan hakas teorin elegant på. (…) En måste-bok för att skärpa den kritiska blicken.” Om författarna Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi och verksam vid institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds universitet. Leif Holmberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Högskolan Kristianstad. Han har också mångårig praktisk erfarenhet av organisations- och ledningsarbete.

Läs mer om Organisationers vardag : sett underifrån

Organisationers vardag : sett underifrån

Ekonomi & Management

Hitta Organisationers vardag : sett underifrån även hos:
Rulla till toppen