Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter

Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter

Nyckeltal – verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksam­heter handlar om nyckeltal i olika former. Boken fokuserar inte enbart på hur ­standardiserade nyckeltal beräknas utan tar upp hur nyckeltal kan och ?bör an­passas, hur egna nyckeltal kan konstrueras utifrån verksamhetsbehov och hur nyckeltal bör och inte bör användas i ett företag. Nyckeltal utgör centrala mätvärden för företag och används för att följa upp och analysera verksamheten. De finns i årsredovisningar och de efterfrågas i företagets interna kommunikation. Denna bok börjar i grunderna men fortsätter bortom skolboksexempel och standardiserade beräkningar. På detta sätt skapas förståelse för hur nyckeltal bör hanteras och ett kritiskt förhållningssätt till standardiserade nyckeltal och styrning med hjälp av nyckeltal. Ett avsnitt i boken hanterar därtill nyckeltal i offentlig verksamhet. Boken vänder sig främst till studenter i företagsekonomi på universitetsnivå men även till egenföretagare, resultatansvariga för olika verksamhetsgrenar samt ekonomer inom företaget.

Läs mer om Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter

Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter

Ekonomi & Management

Hitta Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter även hos:
Rulla till toppen