Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet

Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet

Målstyrning, medarbetarsamtal, projektorganisering, Business Process Reengineering, total kvalitetsledning, förändringsledarskap, kvalitetssäkring, Benchmarking, konkurrensutsatthet, Shareholder Value, Best Practice; är ett litet urval av typiska organisationsrecept som de flesta av dagens moderna organisationer måste förhålla sig till. Boken tar bl a upp följande frågor: Var och hur uppstår de mest populära recepten på hur man ändamålsenligt organiserar och leder företag och organisationer? Vilka är de senaste trenderna när det gäller ’rätt’ sätt att leda och bygga upp organisationer vid millennieskiftet? Varför minskar receptens popularitet efter en tid och trängs undan av nya recept? Kjell Arne Røvik är fil dr och professor i statsvetenskap vid Universitetet i Tromsø och seniorforskare vid LOS-sentret i Bergen.

Läs mer om Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet

Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet

Ekonomi & Management

Hitta Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet även hos:
Rulla till toppen