Meditationer i livskriser

Meditationer i livskriser

Boken innehåller korta, meditativa texter att fundera över, lära av, inspireras av och hämta nya krafter från. Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton. Var för sig ger dessa texter en sällsynt vitaliserande läsupplevelse. Som helhet betraktad är Notebook-serien unik i sin kombination av djup andlig insikt, inspiration, enkelhet och praktiskt användbara råd. Sam och Leslie Cohen säger i bokens förord: ’Ingen kan undvika kriser och lidande … Trots att vi aldrig är riktigt redo att handskas med en svår situation när den uppstår, finns hjälp att få. När den senaste krisen drabbade oss, var vi mycket tacksamma över att ha tillgång till Paul Bruntons Notebooks. Tillsammans läste vi tusentals avsnitt under det att cellgifter droppade in i Leslies ådror. Det är vår förhoppning att Paul Bruntons ord ska vara andra till hjälp i deras prövningar, så som de har hjälpt oss.’ Lena Gustafsson/Ljusåret: ’Ett sätt att kort sammanfatta samlingens budskap kan vara: be inte om att slippa ifrån lidandet utan be i stället om att förstå varför det drabbat dig. Och: bortom varje kris och smärta finns stillhet och ro. Det är inte en bok att sträckläsa, utan snarare en bok att återkomma till. Att slå upp för att hämta stöd och tröst i, under svåra stunder. Eller att öppna när allt känns lätt, för att förbereda sig inför stunder då det inte längre känns så enkelt. Ingenting varar ju för evigt, varken motgång eller medgång. Eller som Paul Brunton skriver: Lycka och olycka, framgång och motgång växlar likt ebb och flod. Planer och aktiviteter måste därför formas så att vi slipper ödsla våra krafter i fruktlös kamp mot ogynnsamma omständigheter och villkor. Ett av bokens sex kapitel handlar om död och separation. Det som nog hos oss alla, redan vid blotta tanken, kan framkalla kris. Att skiljas är inte lätt. Så här skriver Brunton: Det är alltid svårt då en närstående måste lämna oss. De flesta sörjande är också dåligt förberedda. Viljan eller förmågan saknas att inse att jordelivet i hög grad kännetecknas av förlust och sorg. Endast genom att söka oss till det eviga Överjaget, och att förstå visdomen och syftet med livet, kan vi med gott mod uthärda den ständigt föränderliga jordiska tillvaron. Att släppa taget är den svåraste av alla lärdomar för egot, trots att det betyder mest för det andliga framåtskridandet. Trösterikt nog gör han klart att döden inte handlar om att lämna hemmet utan i stället om att återvända hem, och att döden inte innebär någon bestående separation. För äkta kärlek och verkligt kamratskap fungerar som en attraherande kraft som kommer att leda parterna till varandra igen. Frid härskar bortom tumultet och förvirringen, godhet bortom ondskan, glädje bortom ångesten och våndan.’

Läs mer om Meditationer i livskriser

Meditationer i livskriser

Filosofi & Religion

Hitta Meditationer i livskriser även hos:
Rulla till toppen