Alkoholproblem

Alkoholproblem

Behandling av alkoholproblem Många människor som utvecklat ett alkoholberoende kan ha svårt att kännas vid detta, det kan ta många år att bli varse om problemet. Hursomhelst, så är det många förunnat att kunna återuppbygga sina liv och att kunna kontrollera sitt beroende med hjälp av rätt behandling. Det kan ibland bli fråga om medicinering för att motverka återfall. Självhypnos kan i många fall vara användbart för att behandla beroendet. Genom djup avslappning kan man via hypnosen komma ner till den enskildes undermedvetna för att omprogrammera tankarna kring alkohol. Användande av självhypnos kan leda till nya strategier och nya attityder i förhållandet till alkoholen. Självhypnos eller hypnoterapi har använts under mycket lång tid för att behandla alkoholproblem. Dock kan det i vissa kretsar fortfarande ses som ett andrahandsalternativ i förhållande till medicinsk behandling. I vart fall har den kraft och den effektivitet som självhypnosen visat sig ha fått stor uppmärksamhet under senare år. Självhypnosen har en generell effektivitet för att komma åt den enskildes undermedvetna och att där åstadkomma vissa förändringar i den mentala attityden och därmed förbättra möjligheten att sluta med alkohol. Självhypnos är i sig verkningsfullt, men vad som därutöver krävs är att den enskilde är redo och villig att lägga sitt alkoholmissbruk bakom sig. Självhypnosen går förbi den enskildes medvetna nivå och talar direkt till det undermedvetna. I det undermedvetna finns inte samma kritiska tänkande eller rentav förnekande och detta möjliggör viss omprogrammering av personens tankemönster. Theta-vågor Denna inspelning aktiverar den obegränsade kraften i ditt undermedvetna. De Theta-vågor (ljudvågor med en viss frekvens) som lagts in triggar din hjärna till att bli hyper-mottaglig för anpassad hypnotisk påverkan. Din önskan om att sluta dricka eller minska ditt drickande pressas in i ditt undermedvetna. Med hjälp av hypermodern teknik och finjusterade ljudvågor förs din hjärna in i ett mottagligt medvetandetillstånd för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig den beteendeförändring som du önskar. Resultatditt undermedvetna omprogrammerasdu blir motiveradditt alkoholsug dämpas för att sedan försvinnadu blir friskaredu sparar pengar Detta program hjälper dig att programmera ditt sinne för att bryta vanan att dricka alkohol. Att sluta dricka alkohol är möjligt med hypnoterapi och detta program är effektivt för att hjälpa dig att komma över suget efter alkohol. Allt sker på ett naturligt och säkert sätt. Du blir varsamt guidad till ett avslappnat tillstånd och får sedan motta suggestioner till ditt undermedvetna. Efter ett antal upprepningar av suggestionerna kommer du, genom denna inpräntning, att automatiskt tänka och känna i enlighet med de givna suggestionerna.  

Läs mer om Alkoholproblem

Alkoholproblem

Filosofi & Religion

Hitta Alkoholproblem även hos:
Rulla till toppen