Marknadsundersökning : en handbok

Marknadsundersökning : en handbok

Denna grundläggande handbok leder dig genom marknadsundersökningsprocessens alla moment, från den inledande problemanalysen, över metodval, urval och olika datainsamlingstekniker, till analys och tolkning av data och slutligen den skriftliga och muntliga presentationen av resultaten. Handboken innehåller många konkreta råd och rekommendationer om hur du ska gå till väga och tips om vad du behöver tänka på i en marknadsundersöknings olika faser. Du får inblick i en undersöknings etiska aspekter samt kunskaper om marknadsundersökningsbranschen. Branschen förändrar sig snabbt. Inte minst har ny IT-teknik möjliggjort nya former för marknadsanalys. I denna fjärde upplaga går författarna i detalj igenom det senaste kring teorier och tekniker för att genomföra marknadsundersökningar. Marknadsundersökning riktar sig främst till högskole- och marknadsdiplomstudenter som läser grundläggande marknadsföringskurser samt till uppsatsstudenter som ska genomföra marknadsundersökningar. Vidare vänder sig boken till dig som genomför marknadsundersökningar i arbetet eller beställer och använder marknadsundersökningar och därför måste kunna bedöma deras kvalitet. “Denna bok är i högsta grad välkommen. Den ökade fokuseringen på kunder och kvalitet har gjort att företag i allt högre grad blivit beroende av marknadsundersökningar. Genom avreglering och privatisering har också behovet av undersökningar ökat i offentlig sektor. Kunskaperna om hur man  genomför och tolkar resultaten är emellertid mycket varierande. Boken behandlar på ett pedagogiskt sätt både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Den ger råd för direkt tillämpning. Läs och lär!” Evert Gummesson, professor i marknadsföring, Stockholms universitet

Läs mer om Marknadsundersökning : en handbok

Marknadsundersökning : en handbok

Ekonomi & Management

Hitta Marknadsundersökning : en handbok även hos:
Rulla till toppen